Over onze school en waarom uw kind bij ons in vertrouwde handen is

We zijn een school voor algemeen bijzonder onderwijs en onderdeel van een kleinschalige stichting met meer dan 100 jaar traditie. We hechten vanuit ons humanitaire gedachtegoed aan respect, normen, waarden en fatsoen. Het is het uitgangspunt waarmee we ‘onze’ kinderen uitdagen om met plezier te leren.
We staan bekend als een prestatiegerichte school met een gestructureerde organisatie. We geloven in klassikaal onderwijs, maar daarbinnen bieden wij individuele aandacht aan wie dat nodig heeft. We geloven onvoorwaardelijk dat elk kind specifieke talenten heeft. Het is onze taak die aan te spreken.
We ondersteunen onze leerlingen daarnaast om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Op onze school mag je zijn wie je bent
We zien naar elkaar om en houden rekening met elkaar. We waarderen elkaars kwaliteiten, elkaars prestaties en vaardigheden, elkaars kracht en het unieke en waardevolle van elkaar. Daarmee respecteren en accepteren we verschillen. Vanuit onze humanitaire grondslag hebben we daarnaast de verantwoordelijkheid te begrijpen wat leerlingen en ouders nodig hebben. Wij willen het welzijn van ieder bewerkstelligen ongeacht ras, religie of politieke overtuiging.

We bieden structuur
Regelmaat en ritme zijn begrippen waar kinderen maar ook ouders en leerkrachten zich veilig en vertrouwd bij voelen. Als school willen we helder en duidelijk zijn. Over de begeleiding van uw kinderen en over de communicatie met ouders. Over afspraken over het werk tot afspraken over omgaan met elkaar. Wij bewaken deze duidelijkheid dagelijks.

We praten met elkaar
Met kinderen, ouders en in het team praten wij op een open, eerlijke en betrokken manier. Wij zijn helder in onze communicatie zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en welk doel wij daarmee hebben. Wij vragen dit ook van kinderen en we hopen deze manier van communiceren ook van ouders te mogen verwachten. Zo komen we gezamenlijk tot een goede begeleiding van de leerlingen.

We bewaken normen en waarden
Op school hebben wij afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Zo regelen we het sociale verkeer op school en weten wij van elkaar waar en wanneer wij hier vrijheid hebben, wat rechtvaardig is en wat wij van elkaar mogen verwachten.

Naast normen hebben we waarden die wij ondersteunen en uitvoeren; kennis, veiligheid, menslievendheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf, elkaar en de omgeving, leefbaarheid, betrokkenheid, toewijding en waardering zijn hier voorbeelden van. Als leerkracht geven wij hierin het goede voorbeeld.

Ouders zijn onze partners
Ouders zien wij nadrukkelijk als onze partners in het proces. Zij vertrouwen ons hun meest kostbare toe en maken ons zodoende mede-verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind. We hebben een gezamenlijk belang. Daarom streven we naar een zo optimaal mogelijke afstemming en samenwerking.

We geloven in creativiteit
Vanaf de kleutergroepen wordt er op creatieve wijze een gezamenlijke voorstelling gemaakt met toneel, dans en zang, die vervolgens met de gehele groep wordt gepresenteerd. Elke groep verzorgt dit optreden voor de andere groepen en de eigen ouders op het niveau van het leerjaar. Op het gebied van kunst en cultuur trachten we de kinderen te verbazen en te enthousiasmeren via onze eigen Kunst- en cultuurmiddagen en de vele activiteiten die we uitvoeren onder begeleiding van het steunpunt Kunst Centraal.

We bieden brede zorg en begeleiding
Kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden is waar we goed in zijn. We proberen voor iedereen een maatpak te vinden; het mag niet te strak, maar ook niet te ruim zitten. We zien het als onze plicht om hetgeen er in een kind zit aan vaardigheden, kennis en talenten eruit te halen; zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We gaan hierbij uit van wat een kind kan of wellicht zal kunnen en weet. We benoemen echter ook hetgeen waaraan extra aandacht gegeven kan worden. “Niet elk kind hoeft kampioen te zijn, als het maar zijn of haar eigen persoonlijk record verbreekt!”

Bedankt!
We hopen dat u onze website met plezier hebt bezocht. Bij voorbaat bedankt voor uw belangstelling!

Kennismaken?
Een afspraak voor een rondleiding door de school en een vrijblijvend kennismakingsafspraak is snel gemaakt: klik hier>>

Met vriendelijke groeten!

Team 2e van der Huchtschool