Kwaliteitszorg als vinger aan de pols

We houden niet van achterover leunen. Daarom heeft het blijvend verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie onze permanente aandacht. De kwaliteitszorg is een zaak van alle geledingen in en om de school; leraren, ouders, leerlingen, directie, inspectie, omgeving en bestuur.

Onder kwaliteitszorg verstaan wij het systematisch nagaan van en zorgen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school. Bij kwaliteitszorg stellen we onszelf eigenlijk voortdurend de volgende vragen:
• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school die dingen goed?
• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doet de school met die wetenschap?

Periodiek controleren wij:
– Leervorderingen van leerlingen en ontwikkelingen van leerlingen (groep en schoolbreed)
– De ontwikkelingen van groepsgroottes en aantal leerlingen
– De financiële resultaten
– De competentieontwikkelingen van de leerkrachten
– Functioneren van het team
– Inbreng van ouders en de communicatie met hen

Om de cyclus optimaal te kunnen doorlopen en antwoorden te krijgen op de vragen die wij onszelf stellen gebruiken we interne meetinstrumenten zoals het cyclisch evalueren van ons aanbod op alle terreinen en externe meetinstrumenten zoals vragenlijsten aan ouders en leerlingen en de inspectierapportage.

Per schooljaar maken we een schoolontwikkelplan waarin alle evaluaties en verbeterpunten zijn opgenomen. Klik HIER voor de versie van dit schooljaar.