Moderne leermiddelen voor betere resultaten

Elk kind leert anders. Door het gebruik van moderne leermiddelen kunnen wij nog beter rekening houden met de aanleg en de mogelijkheden van uw kind.

Digitale schoolborden
In ieder lokaal hangt of staat een LED-bord. Net als op een traditioneel schoolbord, kan de leerkracht op deze borden tekenen en schrijven. De borden worden echter vooral gebruikt ter verrijking en versterking van instructielessen, maar ook voor interactief, samenwerkend en zelfstandig leren door de leerlingen zelf. De lessen krijgen hierdoor een extra dimensie.

Chromebooks
Om meer flexibel en praktisch te kunnen werken hebben we circa 160 chromebooks in onze school. Ze zijn door leerlingen te gebruiken en kunnen via de wifi-verbinding overal in school worden ingezet. De chromebooks worden ingezet voor de digitale verwerking van methodische materialen en klassikale toetsafname, maar ook voor aparte programma’s voor kinderen die extra hulp nodig hebben of juist meer aankunnen. In de bovenbouw kunnen de kinderen ze ook gebruiken bij het maken van werkstukken en presentaties. De leerlingen hebben allemaal een eigen persoonlijke inlog.

Tablets
We werken in groep 4, 5, 6 met tablets op m.n. het gebied van rekenen. In groep 7 en 8 wordt dit met chromebooks gedaan. Op diverse andere gebieden kunnen de tablets ook ingezet worden voor herhaling en verrijking. Met de inzet van tablets denken we beter en sneller onderwijs te kunnen bieden. Zo is het via de tablets bijvoorbeeld mogelijk dat elk kind binnen het reguliere rekenonderwijs een individuele leerlijn volgt in zijn of haar eigen tempo. Zie ook Snappet.

Mediawijsheid
Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van Chromebooks in de klassen waarbij we de leerlingen ICT basisvaardigheden aanleren. Vanaf de kleuters wordt er actief lesgegeven in mediawijsheid via de leerlijn Media Wegwijs. In groep 7 en 8 doen de leerlingen bovendien jaarlijks mee aan het lesprogramma ‘MediaMasters’. Met Elisah de Haan en Femke de Jongh hebben we twee mediacoaches op school.