Vakantierooster

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit voor het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. In onderling overleg wordt een definitief vakantierooster vastgesteld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met beide vormen van onderwijs. Er kunnen echter onderlinge verschillen zijn, met name rond de meivakantie kan zich dat voordoen. Een enkele keer komt het voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen weleens tot vervelende situaties leiden. Hiervoor kunnen wij helaas geen oplossingen bieden.

Herfstvakantie

maandag 16 oktober 2023 tot en met vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 19 februari 2024 tot en met vrijdag 23 februari 2024

Meivakantie

maandag 29 april 2024 tot en met vrijdag 10 mei 2024

Vrije week

maandag 10 juni 2024 tot en met vrijdag 14 juni 2024

Zomervakantie

maandag 15 juli 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024

Voor het volledig overzicht van vakanties en vrije(studie)dagen: klik hier