Vakantierooster

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit voor het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. In onderling overleg wordt een definitief vakantierooster vastgesteld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met beide vormen van onderwijs. Er kunnen echter onderlinge verschillen zijn, met name rond de meivakantie kan zich dat voordoen. Een enkele keer komt het voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen weleens tot vervelende situaties leiden. Hiervoor kunnen wij helaas geen oplossingen bieden.

Herfstvakantie

maandag 28 oktober 2024 tot en met vrijdag 01 november 2024

Kerstvakantie

maandag 23 december 2024 tot en met vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari 2025 tot en met vrijdag 28 februari 2025

Meivakantie

maandag 22 april 2025 tot en met maandag 05 mei 2025

Vrije week

maandag 09 juni 2025 tot en met vrijdag 13 juni 2025

Zomervakantie

maandag 21 juli 2025 tot en met vrijdag 29 augustus 2025

Voor het volledig overzicht van vakanties en vrije(studie)dagen: klik hier