Sportactieve en Gezonde school

GEZONDE-SCHOOLOnze school is gezond!

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Sport en bewegen”.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Sport en bewegen
We willen de kinderen bewust maken van de waarde van bewegen; onder schooltijd en daarna. Daarom hebben we als gezonde school het vignet ‘Sport en bewegen’ aan ons verbonden. Om die reden wordt er ook geinvesteerd in een vakdocent. Hij is ook de contactpersoon ‘Gezonde school’. De kinderen krijgen tweemaal per week gymnastiek; eenmaal door de vakdocent en eenmaal door hun leerkracht die in het bezit is van deze speciale bevoegdheid. Daarnaast doen we per groep mee aan diverse schoolsporttoernooien, de avondvierdaagse en stimuleren we projecten als “Kies je sport”. Gedurende de tussenschoolse opvang worden er dagelijks spelcontainers buiten geplaatst waarmee de kinderen worden uitgedaagd om te bewegen.

Traktaties
Op school dragen wij zeer nadrukkelijk de gedachte uit dat snoep ongezond is en dat wij dat dus ook niet graag als traktatie voor leerlingen, bijvoorbeeld bij verjaardagen, op school zien. Iets hartigs, fruit of rauwkost heeft de voorkeur en is een uitstekend alternatief. Hetzelfde geldt voor hetgeen voor de pauzes en/of het overblijven wordt meegenomen. Om het goede voorbeeld te geven trakteren de jarige leerkrachten ook gezond. Klik HIER voor de uitleg over gezonde tussendoortjes en klik HIER voor het stoplicht.

Klimaat
Door het aan laten brengen van dubbel glas en voldoende ventilatiemogelijkheden trachten we het klimaat in ons gebouw zo optimaal mogelijk te houden. Met CO2- meters volgen we dit in iedere groep.

Hygiëne
Het schoolgebouw wordt dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Om de hygiëne nog verder te verbeteren hangen de toiletten vrij en zijn er kunststof gegoten vloeren in de toiletruimtes. Daarnaast gebruiken we handdoek- en zeepautomaten.

Afval
Het zoveel mogelijk voorkomen van afval en het scheiden ervan is een belangrijke boodschap binnen onze milieueducatie. In groep 8 komt jaarlijks als gastdocent “Koos de vuilnisman” om de kinderen hierop te wijzen. In deze lessen is o.a. een afvaladvies gemaakt. Klik HIER voor dit advies.