Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht of een bestuur van bijzondere scholen worden doorgaans gerekruteerd uit ouders van leerlingen. Voor de Raad van Toezicht van de Stichting Van der Huchtscholen is dit ook het geval. Vanuit de oudergeleding van iedere school wordt ten minste één bestuurslid gezocht. Bij mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht worden nieuwe leden gezocht met bestuurlijke en professionele deskundigheid.

In de huidige Raad van Toezicht hebben zitting:

– Dhr. J. van Ginkel – Voorzitter

– Dhr. B. Verweij – Penningmeester

– Mw. N. Spoelstra – Secretaris

– Mevr. N. Spoelstra – Lid

– Mw. S. Schipper – Lid

– Mevr. A. Hak – Lid (extern)