Individuele aandacht, zodat elk kind tot zijn recht komt

 

Het ene kind leert anders dan het andere kind. Daarom behandelen we kinderen ongelijk en benaderen we ze op basis van wie ze zijn.

De meeste kinderen bij ons op school ontwikkelen zich adequaat met het reguliere onderwijsaanbod. Daarnaast zijn er kinderen die een aangepast programma krijgen. Dit zijn zowel kinderen voor wie het reguliere tempo of niveau net iets te hoog ligt als kinderen die juist meer (aan)kunnen. Ook kan het programma aangepast worden, omdat zij een andere aansturing of bejegening nodig hebben.

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen intensief: via observaties, via analyse van het werk en de methodegebonden toetsen en door het voeren van gesprekken met de kinderen en de ouders. Daarnaast gebruiken wij de toetsen van het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld van Cito. We hebben bovendien diverse specialisten in ons team. Ook nemen wij de adviezen van derden altijd mee in onze afweging. U kunt hierbij denken aan logopedisten, therapeuten of psychologen.

Als vast is komen te staan dat een kind gebaat is bij extra ondersteuning, dan wordt dat bij voorkeur verzorgd door de eigen, vertrouwde groepsleerkracht binnen de differentiatie in de groep. Indien uw zoon/dochter echter meer zorg nodig heeft wordt hij/zij opgenomen in onze zeer brede zorgstructuur van groep Aarde-Water-Vuur-Lucht buiten de jaargroep.  Redenen hiervoor kunnen zijn dat uw zoon/dochter met vakken op andere niveaus moet werken dan de groepsgenootjes in de jaargroep of dat hij/zij een aparte leerlijn volgt of als hij/zij baat heeft bij een andere benadering.

Een overzicht van de verschillende vormen van ‘Ondersteuning’ vindt u op deze pagina: klik hier >