Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is verbonden aan het samenwerkingsverband “De Eem“. Deze deskundigen helpen ons met het organiseren en bekostigen van de begeleiding van kinderen met extra behoeften die in voorgaande jaren een rugzak hadden of naar het speciale (basis)onderwijs (SO/SBO) werden verwezen. Het samenwerkingsverband biedt ons tevens de mogelijkheid om  te helpen bij het steeds verder vergroten en verbeteren van onze eigen expertise. Via het “Schoolondersteuningsprofiel” wordt duidelijk op welk niveau onze zorg zich bevindt.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Voor algemene vragen over passend onderwijs kunt u terecht bij het jeugd-en oudersteunpunt Eemland (JOSEE).