Nieuwsbrief 9

8-mei  
9-mei  
10-mei Sportdag school
11-mei  
12-mei  
15-mei  
16-mei  
17-mei  
18-mei Hemelvaart
19-mei Hemelvaart
22-mei A4D
23-mei A4D
24-mei Nieuwsbrief/A4D/Schoolkamp vanaf 14.00 uur
25-mei Schoolkamp; groep 0-7 vrij/A4D
26-mei Schoolkamp; groep 0-7 vrij
29 mei  Pinkstervakantie t/m 2 juni

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 10 mei

Activiteit: Sportdag school 

Groep: 08

Inhoud: Direct na de komende meivakantie ontvangt u meer informatie over deze dag. Het geheel vindt binnen de schooltijden plaats en we hopen dat er voor alle groepen voldoende begeleiding is toegezegd. 

 

Datum: 22 mei t/m 24 mei

Activiteit: Avondvierdaagse

Groep: 38

Inhoud: We kunnen het dit jaar niet vanuit school organiseren vanwege het schoolkamp van groep 8, maar we proberen er volgend jaar wel aan deel te kunnen nemen. De kinderen die dit jaar de A4D op een andere wijze gaan lopen wensen we heel veel plezier!

 

Datum: 24 mei t/m 26 mei

Activiteit: Schoolkamp groep 8 

Groep: 8

Inhoud: We vertrekken op woensdag 24 mei en die ochtend is er nog school. De donderdag en vrijdag erna zijn groep 0-7 vrij. De ouders van groep 8 ontvangen binnenkort meer informatie over het schoolkamp.

 

Datum: 29 mei t/m 2 juni

Activiteit: Pinkstervakantie 

Groep: 08

Inhoud: Deze week is er geen school. We wensen iedereen een prettige en zonnige week toe!