Nieuwsbrief 9

De afspraak van de maand: We geven duidelijk, maar aardig onze grenzen aan.

Meivakantie t/m 10 mei
13-mei  
14-mei  
15-mei Sportdag school
16-mei  
17-mei  
20-mei Tweede Pinksterdag
21-mei  
22-mei  
23-mei  
24-mei  
27-mei A4D
28-mei A4D
29-mei A4D
30-mei A4D
31-mei Nieuwsbrief

Nieuwsbrief DBOS

Via Nieuwsbrief april – mei 2024 DBOS  vindt u de laatste nieuwsbrief met leestips van De Bibliotheek Op School.

Ontwikkelpunten                                                                                  

Ons huidige schoolplan 2023-2027 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

Toelichting op de agenda

Datum: 15 mei

Activiteit: Schoolsportdag

Groep: 0-8

Inhoud: Vanwege de Olympische Zomerspelen komende zomer in Parijs staat onze sportdag in het teken van dit grote sportevenement. Elke groep vertegenwoordigt deze dag bij aanvang een land en presenteert de bijbehorende vlag. Bovendien wordt een echte olympische vlam ontstoken en zal de olympische eed worden uitgesproken, want  ….. meedoen is belangrijker dan winnen!

Om 08.30 uur is iedereen aanwezig op het terrein van AV Pijnenburg aan de Bosstraat en de kinderen melden zich bij de leerkracht. Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen. U bent van harte welkom om vanachter de hekken te komen kijken. Maakt u met uw zoon/dochter een duidelijke afspraak t.a.v. het halen of zelfstandig naar huis toe gaan?

Datum: 27 mei t/m 31 mei

Activiteit: Avondvierdaagse

Groep: 38

Inhoud: Er volgt na de meivakantie nog meer informatie , maar zoals het zich nu laat aanzien zijn er vanuit onze school 143 deelnemers; 69 voor 5 kilometer routes en 74 voor de 10 kilometer routes!