Nieuwsbrief 8

De afspraak van de maand: We luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar heen.

1-apr Tweede Paasdag  
2-apr Vrije dag  
3-apr Start themaweken ‘Kunst’ Opening ‘De Bibliotheek Op School’  
4-apr  
5-apr  
8-apr  
9-apr  
10-apr  
11-apr  
12-apr Einde themaweken ‘Kunst’
15-apr  
16-apr  
17-apr  
18-apr  
19-apr Actie Zomerschoon
22-apr  
23-apr    
24-apr    
25-apr    
26-apr Koningsontbijt+spelen; groep 0-8 12.00 uur uit  
29-apr  Meivakantie t/m 10 mei

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2023-2027 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 3 april t/m 12 april

Activiteit: Kunstweken

Groep: 08

Inhoud: Deze weken werpen hun schaduw al vooruit, want een aantal enthousiaste ouders heeft de ramen al voorzien van werk van de kunstenaars waar we mee aan de slag gaan. Volgende week ontvangt u hier meer informatie over. 

 

Datum: 19 april

Activiteit: Actie Zomerschoon

Groep: 0-8

Inhoud: Op deze dag maken we met alle groepen de pleinen en de omgeving van onze school weer schoon. Het rooster van die dag sturen we u t.z.t. toe.