Nieuwsbrief 8

De afspraak van de maand: Iemand aankijken die iets tegen je zegt.

3-apr  
4-apr  
5-apr Knikkerfinale/Paasontbijt
6-apr Stichtingsdag
7-apr Goede Vrijdag
10-apr Tweede Paasdag
11-apr  
12-apr  
13-apr  
14-apr Actie Zomerschoon
17-apr  
18-apr Eindcito groep 8
19-apr Eindcito groep 8
20-apr Eindcito groep 8
21-apr Nieuwsbrief/Einde Ramadan/Koningsspelen/Groep 0-8 12.00 uur uit
24 apr  Meivakantie t/m 5 mei

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 5 april

Activiteit: Paasontbijt 

Groep: 08

Inhoud: We kijken ernaar uit om weer met elkaar te ontbijten! Eerder deze week heeft u daar al informatie over ontvangen. 

 

Datum: 5 april

Activiteit: Knikkerfinale

Groep: 38

Inhoud: In het hierboven genoemde bericht over het Paasontbijt werd de knikkerfinale ook aangekondigd. Na een maand van knikkeren zijn de groepskampioenen bekend. Zij gaan deze ochtend om 11.45 uur strijden om het schoolkampioenschap wat bij ons al sinds 1994 een jaarlijkse activiteit is. Alle groepskampioenen krijgen een herinnering en de naam van de schoolkampioen wordt in de wisselbeker gegraveerd en uiteraard is er voor haar/hem ook een beker om te houden. U bent van harte welkom om de finale bij te wonen!

 

Datum: 6 april t/m 10 april

Activiteit: Vrije dagen 

Groep: 08

Inhoud: Wij wensen u prettige en zonnige dagen toe. We zien elkaar weer op 11 april!

 

Datum: 14 april

Activiteit: Actie Zomerschoon 

Groep: 08

Inhoud: We werken ieder jaar graag mee aan dit gemeentelijke initiatief. Alle groepen zullen onder schooltijd een half uur een deel van de schoolomgeving schoonmaken. Er wordt materiaal geleverd door de gemeente, maar voor de groepen 0-1-2 is het prettig als er een passende maat bezem meegegeven kan worden. Alle kinderen krijgen een lekkere krentenbol als dank voor hun hulp!

 

Datum: 18-19-20 april

Activiteit: Eindtoets groep 8 

Groep: 8

Inhoud: Op deze dagen zal in de ochtend de Eindtoets voor groep 8 worden afgenomen. Vanaf komend schooljaar heet deze toets de ‘doorstroomtoets’ en zal dan in februari worden aangeboden. 

 

Datum: 21 april

Activiteit: Koningsspelen 

Groep: 08

Inhoud: In de ochtend staan de jaarlijkse Koningsspelen centraal. Alle groepen zijn om 12.00 uur vrij en dat is de start van de Meivakantie.