Nieuwsbrief 7

1-mrt  
4-mrt Start knikkeren
5-mrt  
6-mrt  
7-mrt  
8-mrt  
11-mrt  
12-mrt  
13-mrt  
14-mrt  
15-mrt  
18-mrt  
19-mrt  
20-mrt
21-mrt
22-mrt
25-mrt  
26-mrt  
27-mrt Knikkerfinale/Paasontbijt/Nieuwsbrief
28-mrt Stichtingsdag; groep 0-8 vrij
29-mrt Goede Vrijdag

De bibliotheek op school (DBOS)                                                                                 

We verwachten de bibliotheek begin april op een feestelijke manier te kunnen openen! Er is deze maand overigens geen nieuwsbrief met leestips vanuit DBOS. Volgende maand sturen we de versie van maart wel weer mee. 

Homies steungezinnen

Op woensdagavond 27 maart organiseert Stichting Present een informatieavond over Homies steungezinnen. Als Homies ondersteunt u een gezin dat hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld door een kind een rustige speelplek te bieden, regelmatig mee te nemen tijdens een uitstapje in het weekend of juist doordeweeks mee te laten eten, net wat bij u past. Op die manier kunt u klaarstaan voor een kind dat even een andere plek nodig heeft, of overbelaste ouders ontlasten. Hulpverleners melden de gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben bij Present aan, zodat Present een match kan maken met een passend gezin.   

Zou u ook wat voor een ander gezin willen betekenen? Op 27 maart vertellen wij u graag alles over deze geweldig leuke vrijwilligers rol. Tijdens de avond zijn er twee Homies gezinnen aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Zo krijgt u een goed beeld van hoe het is om Homies te zijn, en hoe u deze rol in zou kunnen vullen. Homies Steungezinnen is actief in Amersfoort, Bunschoten en Soest. 

U bent van harte welkom in Dorpshuis De Neng Hoogland, Engweg 7. Inloop vanaf 19.45, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Om 21.30 uur willen we de avond afronden. Zien we u daar? Aanmelden gewenst via info@presentamersfoort.nl. Besluit u op het laatste moment nog te komen; dan bent u ook van harte welkom!

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2023-2027 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 4 maart

Activiteit: Start knikkeren

Groep: 3-8

Inhoud: Haal de knikkers maar tevoorschijn! De kinderen uit deze groepen gaan in de pauzes hun eigen groep de strijd met elkaar aan om te bepalen wie er groepskampioen wordt. Op 27 maart is de finale waarin de groepskampioenen onderling uit gaan maken wie zich de knikkerkampioen van de 2e van der Huchtschool 2024 mag noemen. 

 

Datum: 27 maart

Activiteit: Knikkerfinale+Paasontbijt

Groep: 0-8

Inhoud: De dag wordt gestart met het jaarlijkse Paasontbijt. U ontvangt hier nog meer informatie over. In de loop van de ochtend zal de knikkerfinale op het voorplein plaatsvinden.

 

Datum: 28 maart t/m 02 april

Activiteit: Geen school  

Groep: 0-8

Inhoud: Vanwege een stichtingsdag voor de leerkrachten op 28 maart start het Paasweekeinde al op deze dag. Omdat er na 2e Paasdag een extra vrije dag volgt, komen de kinderen op woensdag 3 april weer naar school. We wensen u een zonnig weekeinde toe!