Nieuwsbrief 7

6-mrt Start knikkeren
7-mrt  
8-mrt  
9-mrt  
10-mrt  
13-mrt  
14-mrt  
15-mrt  
16-mrt  
17-mrt  
20-mrt  
21-mrt  
22-mrt
23-mrt  
24-mrt  
27-mrt  
28-mrt  
29-mrt  
30-mrt  
31-mrt Nieuwsbrief

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Morgen 24 februari hebben wij een studiedag en is onze school gesloten. We wensen iedereen een prettige en veilige Voorjaarsvakantie. We zien elkaar weer terug op 6 maart!

 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 6 maart

Activiteit: Start knikkeren

Groep: 38

Inhoud: De lente is in aantocht en dan organiseren we ieder jaar de knikkercompetitie. In de pauzes kunnen de kinderen de komende weken in hun groep tegen elkaar knikkeren. De groepskampioenen treffen elkaar vervolgens op 5 april op het voorplein voor de grote finale waar de ‘Knikkerkampioen van onze school in 2023’ bekend wordt!