Nieuwsbrief 6

1-feb  
2-feb  
3-feb  
6-feb  
7-feb  
8-feb  
9-feb  
10-feb  
13-feb Vragenlijst sociale veiligheid groep 5-8
14-feb  
15-feb  
16-feb  
17-feb Rapport 1; agenda 10 min.gesprekken openen
20-feb 10 minutengesprekken
21-feb 10 minutengesprekken
22-feb 10 minutengesprekken
23-feb 10 minutengesprekken/Nieuwsbrief
27-feb Voorjaarsvakantie t/m 3 maart

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

Toelichting op de agenda

Datum: 13 februari

Activiteit: Vragenlijst sociale veiligheid groep 5 t/m 8

Groep: 5-8

Inhoud: De kinderen uit deze groepen worden jaarlijks bevraagd over dit onderwerp. De anonieme uitkomsten moeten wij delen met de Inspectie van het onderwijs. De inloggegevens om de vragenlijst thuis in te vullen worden naar het mailadres van een van de ouders verzonden. 

 

Datum: 17 februari

Activiteit: Rapport

Groep: 08

Inhoud: Het eerste rapport van dit schooljaar wordt deze dag meegegeven. Die dag wordt via Parro ook het rooster opengezet waarin u een moment kunt vastleggen voor een 10 minutengesprek in de week erna.