Nieuwsbrief 6

De afspraak van de maand: ‘Bedenk hoe je een ander kan helpen’.

1-feb  
2-feb  
5-feb  
6-feb Doorstroomtoets 8
7-feb Doorstroomtoets 8
8-feb  
9-feb Rapport 1
  Agenda 10-minutengesprekken via Parro
12-feb Vragenlijst sociale veiligheid  groep 5-8
  Start 10 minutengesprekken
13-feb 10 minutengesprekken
14-feb 10 minutengesprekken
15-feb 10 minutengesprekken
16-feb Studiedag
   
1902 t/m 2302 Voorjaarsvakantie
   
26-feb  
27-feb  
28-feb  
29-feb Nieuwsbrief

De bibliotheek op school (dBos)                                                                                 

In onze bibliotheek op school zijn de boeken die al in ons bezit waren gecategoriseerd en geschikt gemnaakt voor het uitleensysteem. De komende weken worden de nieuwe boeken geleverd. De officiële opening verwachten we in maart te kunnen verrichten. We houden u hiervan op de hoogte. De nieuwsbrief van januari hebben we nog niet ontvangen, dus die sturen we later nog. 

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 6+7 februari

Activiteit: Doordstroomtoets

Groep: 8

Inhoud: De adviezen voor het vervolgonderwijs zijn met alle ouders en kinderen besproken en volgt de Cito doorstroomtoets; voorheen de Cito Eindtoets. 

 

Datum: 9 februari

Activiteit: Rapport 1

Groep: 0-8

Inhoud: Deze dag ontvangen alle kinderen hun eerste rapport. U wordt die middag via Parro uitgenodigd om u in te schrijven voor een 10 minuten gesprek in de week erna.

 

Datum: 12 februari

Activiteit: Vragenlijst sociale veiligheid  

Groep: 5-8

Inhoud: De leerlingen in deze groepen vullen jaarlijks een vragenlijst in over hun gevoel van veiligheid op school. U ontvangt hierover nog nader bericht.

 

Datum: 16 februari 

Activiteit: Studiedag

Groep: 0-8

Inhoud: Vanwege een studiedag voor ons team is er die dag geen school. U kunt voor opvang van uw zoon/dochter weer gebruik maken van Skill United. U bent daar al eerder over geinformeerd. 

 

Datum: 19 februari t/m 23 februari

Activiteit: Voorjaarsvakantie

Groep: 0-8

Inhoud: We wensen u een prettige vakantieweek toe!