Nieuwsbrief 5

De afspraak van de maand: ‘Vragen of een kind mee wil spelen’.

8-jan  
9-jan  
10-jan  
11-jan  
12-jan  
15-jan  
16-jan Presentatie groep 2
17-jan  
18-jan  
19-jan  
   
22-jan Start VO-gesprekken
23-jan Studiedag
24-jan Presentatie leesonderwijs groep 3
25-jan  
26-jan  
29-jan  
30-jan  
31-jan Nieuwsbrief

De bibliotheek op school (dBos)                                                                                 

Eerder informeerden wij u over een eigen bibliotheek op school. In de komende maanden volgt er meer informatie en zal de bibliotheek worden geopend. Bij dBos hoort ook een maandelijkse nieuwsbrief met allerlei leuke en interessante informatie om het leesplezier te vergroten. De versie van deze maand voegen we toe aan dit Parro bericht. 

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

Toelichting op de agenda

Datum: 16 januari

Activiteit: Presentatie groep 2

Groep: 2

Inhoud: U ontvangt digitaal nog aanvullende informatie. 

 

Datum: 22 januari t/m 26 januari

Activiteit: VO-gesprekken

Groep: 8

Inhoud: U wordt via Parro uitgenodigd om u in te schrijven voor dit gesprek.

 

Datum: 23 januari

Activiteit: Studiedag 

Groep: 0-8

Inhoud: Omdat ons team die dag een studiedag heeft, is er voor de kinderen geen school. Wel bestaat de mogelijkheid om uw zoon/dochter aan te melden voor de activiteiten die Skillz United die dag in en rondom de school organiseert. Hier heeft u gisteren al nadere informatie over ontvangen.

Datum: 24 januari

Activiteit: Presentatie leesonderwijs

Groep: 3

Inhoud: U  ontvangt digitaal nog aanvullende informatie. 

 

Een hele prettige en veilige Kerstvakantie voor iedereen!

Team 2e van der Huchtschool