Nieuwsbrief 5

De afspraak van de maand: Iemand uit laten spreken.

9-jan Week tegen het pesten
10-jan  
11-jan  
12-jan  
13-jan  
16-jan  
17-jan  
18-jan  
19-jan  
20-jan  
23-jan Voortgezet onderwijs adviesgesprekken gr. 8
24-jan Voortgezet onderwijs adviesgesprekken gr. 8/Presentatie leesonderwijs groep 3
25-jan Voortgezet onderwijs adviesgesprekken gr. 8
26-jan Studiedag; geen les 
27-jan Voortgezet onderwijs adviesgesprekken gr. 8
30-jan  
31-jan Nieuwsbrief

Studiedag 26 januari 2023

Op deze datum is er geen school vanwege een studiedag voor de leerkrachten. Alle studiedagen staan vanaf de start van het schooljaar in de jaaragenda, zodat u tijdig voor opvang kunt zorgen. 

Er is echter ook een alternatief dat wij samen met Skillz United hebben georganiseerd. Skillz United is de organisatie waar onze vakdocent gym aan verbonden is en tevens de organisatie die het schoolplein reisje vorig schooljaar organiseerde. Op 26 januari verzorgen zij op school een dag vol activiteiten rondom sport/spel, techniek en koken/bakken. De activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. U kunt uw zoon/dochter hiervoor zelf aanmelden en de kosten bedragen € 20,00 per deelnemer. De dag start om 08.30 uur en eindigt om 14.15 uur.

Vlak voor de Kerstvakantie stuurden wij u een flyer met meer informatie en dat zullen we na de Kerstvakantie nogmaals doen. 

Ontwikkelpunten                                                                                                          

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Ons team wenst u hele fijne feestdagen en een gezond 2023!

 

 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 9 januari t/m 13 januari

Activiteit: Week tegen het pesten

Groep: 08

Inhoud: De positieve omgang met elkaar heeft dagelijks onze aandacht. Dit geldt ook voor de momenten wanneer dit niet lukt. In deze week staan we hier nog nadrukkelijker bij stil middels diverse activiteiten.

 

Datum: 23 januari t/m 27 januari

Activiteit: Voortgezet onderwijs adviesgesprekken gr. 8

Groep: 8

Inhoud: U ontvangt hier tijdig meer informatie over. 

 

Datum: 24 januari

Activiteit: Presentatie leesonderwijs groep 3 

Groep: 3

Inhoud: U ontvangt een digitale presentatie van het leesonderwijs in groep 3.