2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Nieuwsbrief 4

1-dec  
2-dec Sinterklaastoneelstuk Actie Winterschoon
5-dec Sinterklaasviering;groep 1-4 om 12.00 uur uit en groep 5-8 om 14.00 uur uit
6-dec  
7-dec  
8-dec  
9-dec  
12-dec  
13-dec  
14-dec  
15-dec  
16-dec  
19-dec
20-dec
21-dec Kerstdiner
22-dec Nieuwsbrief
23-dec Vrije dag
26-dec Kerstvakantie
6-jan

Afspraak van de maand                                                                                           

‘Zeggen dat je een fout gemaakt hebt’.

Studiedag 26 januari 2023

Op deze datum is er geen school vanwege een studiedag voor de leerkrachten. Alle studiedagen staan vanaf de start van het schooljaar in de jaaragenda, zodat u tijdig voor opvang kunt zorgen.

Er is echter ook een alternatief dat wij samen met Skillz United hebben georganiseerd. Skillz United is de organisatie waar onze vakdocent gym aan verbonden is en tevens de organisatie die het schoolplein reisje vorig schooljaar organiseerde.

Op 26 januari verzorgen zij op school een dag vol activiteiten rondom sport/spel, techniek en koken/bakken. De activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. U kunt uw zoon/dochter hiervoor zelf aanmelden en de kosten bedragen € 20,00 per deelnemer. De dag start om 08.30 uur en eindigt om 14.15 uur.

Vlak voor de Kerstvakantie versturen wij een flyer met meer informatie. Vanaf dat moment kunt u ook aanmelden.

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda

Datum: 5 december 

Activiteit: Sinterklaasviering

Groep: 18

Inhoud: Hierover bent u onlangs al geïnformeerd. Vanaf het plein kunt u de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten bijwonen. We hopen op een hele leuke en feestelijke dag! 

 

Datum: 21 december

Activiteit: Kerstdiner

Groep: 18

Inhoud: Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

 

Datum: 23 december

Activiteit: Vrije dag

Groep: 18

Inhoud: De Kerstvakantie begint een dag eerder. We wensen u allemaal hele prettige feestdagen en een veilige en gezonde vakantieperiode toe!