Nieuwsbrief 4

De afspraak van de maand: We zijn eerlijk tegen elkaar.

  Agenda
1-dec Actie Winterschoon
4-dec  
5-dec Sinterklaas;1-4 12.00 uur uit/5-8 14.00 uur uit
6-dec  
7-dec  
8-dec  
11-dec  
12-dec  
13-dec  Inloop kleutergroepen
14-dec  
15-dec  
18-dec  
19-dec  
20-dec  
21-dec Kerstdiner/Groep 0-8 12.00 uur uit
22-dec Nieuwsbrief/Groep 0-8 12.00 uur uit
     
25-dec Kerstvakantie t/m 5 januari  

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 1 december

Activiteit: Actie Winterschoon

Groep: 1-8

Inhoud: Als aanvulling op ‘Zomerschoon’ organiseren wij ook ‘Winterschoon’. De kinderen die deze ochtend met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets voor deze ene keer naast elkaar op het plein tegenover groep 6 en 7. 

 

Datum: 5 december

Activiteit: Sinterklaas

Groep: 1-8

Inhoud: Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school.       U bent als ouders van harte welkom om de aankomst vanaf het plein te bekijken. 

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit en de groepen 5 t/m 8 blijven allemaal tot 14.00 uur op school.

 

Datum: 21 december

Activiteit: Kerstdiner 

Groep: 1-8

Inhoud: Over de opzet van het traditionele Kerstdiner ontvangt u binnenkort meer informatie.

 

Datum: 22 december

Activiteit: Kerstvakantie

Groep: 1-8

Inhoud: De vakantie begint om 12.00 uur. Fijne en veilige Kerstvakantie!