Nieuwsbrief 3

1-nov  
2-nov  
3-nov  
   
6-nov  
7-nov  
8-nov  
9-nov  
10-nov Start ‘Week van de mediawijsheid’ groep 7+8
  Grootouderdag
13-nov  
14-nov  
15-nov  
16-nov  
17-nov Einde ‘Week van de mediawijsheid’
20-nov Lootjes trekken groep 5-8
21-nov  Sinterklaasversiering in school
22-nov  
23-nov  
24-nov  
27-nov  
28-nov  
29-nov  
30-nov Nieuwsbrief

Airco                                                                                                                                   

In een aantal groepen was nog geen airco aanwezig. In de herfstvakantie zijn ook in deze groepen airco’s geplaatst. In de winter kunnen ze worden gebruikt als aanvullende verwarming en in de zomer is het aangenaam koel in de lokalen.

Raamschilderingen

Er hebben zich een aantal nieuwe ouders gemeld n.a.v. de oproep om de bestaande groep ouders te versterken. De ramen zijn inmiddels prachtig versierd. Enorm bedankt!

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 10 november

Activiteit: Start van de ‘week van de mediawijsheid’

Groep: 1-8

Inhoud: Onze leerlijn Mediawegwijs wordt deze week in alle groepen gestart en loopt het hele schooljaar door via diverse activiteiten. Van het maken van hologrammen tot verantwoord internetgedrag en van de VR-bril tot fake news. In groep 7+8 wordt aanvullend gewerkt met Mediamasters.

 

Datum: 10 november

Activiteit: Grootouderdag

Groep: 1-8

Inhoud: U ontvangt deze week nadere informatie over deze jaarlijkse dag.

 

Datum: 20 november

Activiteit: Lootjes trekken 

Groep: 5-8

Inhoud: In groep 5 t/m 8 zullen er lootjes getrokken worden voor de viering van Sinterklaas op 5 december. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

 

Datum: 21 november

Activiteit: Sinterklaasversiering in school

Groep: 1-8

Inhoud: We brengen deze avond de school in de Sinterklaasstemming. U heeft zich hiervoor al eerder kunnen aanmelden. Het is erg fijn dat er zich enthousiaste ouders hebben aangemeld om ons te helpen!