2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Nieuwsbrief 3

De afspraak van de maand: Vragen of een kind mee wil spelen.

1-nov  
2-nov  
3-nov  
4-nov Start ‘Week van de mediawijsheid’
7-nov  
8-nov  
9-nov  
10-nov  
11-nov Einde ‘Week van de mediawijsheid’/Grootouderdag
14-nov  
15-nov  
16-nov  
17-nov  
18-nov Lootjes trekken 5-8
21-nov  
22-nov  
23-nov  
24-nov  
25-nov  
28-nov  
29-nov  
30-nov Nieuwsbrief

Ontwikkelpunten
Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld.

Uw verwachtingen en ideeën
Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open!

MR
In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website
Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie.

Toelichting op de agenda

Datum: 4 november-11 november 

Activiteit: Week van de mediawijsheid

Groep: 18

Inhoud: Deze week start onze leerlijn Media Wegwijs die we vorig jaar hebben geïmplementeerd. Het gehele schooljaar zullen de kinderen weer in aanraking komen met diverse onderwerpen die uiteenlopen van verantwoord internetgebruik tot programmeren en van hologrammen maken tot het herkennen van nepnieuws. U herinnert zich vast en zeker de enthousiaste reacties van uw zoon/dochter nog n.a.v. de lessen in het vorige schooljaar. 

Datum: 11 november

Activiteit: Grootouderdag

Groep: 18

Inhoud: In de achterliggende jaren kon deze dag vanwege corona niet worden georganiseerd, maar dit schooljaar kan het weer wel!

De grootouders zijn deze dag van harte welkom op op de ‘publieke tribune ‘plaats te nemen in de groep van hun kleinkind(eren). De opa’s en oma’s moeten vooraf wel ingeschreven worden. Komende woensdag worden de roosters via Parro bekend gemaakt en vanaf vrijdag a.s. hangen de inschrijflijsten bij de deuren van de groepen.

Datum: 18 november

Activiteit: Lootjes trekken

Groep: 58

Inhoud: De kinderen uit deze groepen helpen Sinterklaas met al zijn werk en daarom worden er deze ochtend lootjes getrokken in de groep. Er volgt nog een apart schrijven met informatie.