Nieuwsbrief 2

2-okt Start Kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’
3-okt  
4-okt Einde Kinderpostzegels/Dierendag 
5-okt  
6-okt Kinderboekenmarkt
9-okt  
10-okt  
11-okt  
12-okt Einde Kinderboekenweek
13-okt Studiedag Stichting; alle groepen vrij
   
16-okt t/m 20 okt.  Herfstvakantie
   
23-okt  
24-okt  
25-okt  
26-okt  
27-okt  
30-okt Herfstwandelingen
31-okt Nieuwsbrief

Raamschilderingen                                                                                                   

Onze prachtige raamschilderingen worden een paar keer per jaar gemaakt door een groep enthousiaste ouders. De afbeeldingen zijn altijd gekoppeld aan een thema. Het nieuwe thema is gekoppeld aan de Kinderboekenweek in oktober nl. ‘Bij mij thuis’. Om de werkzaamheden zo gelijk mogelijk te verdelen zou het fijn zijn als de groep ouders zich uitbreidt. De werkzaamheden betreffen het opzetten van de tekeningen of het inkleuren daarvan. Bent u in de gelegenheid om te helpen? U kunt dit laten weten via info2e@vanderhucht.nl. Bij voorbaat dank voor uw enthousiasme; we waarderen dat zeer!

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 2 t/m 12 oktober

Activiteit: Kinderboekenweek

Groep: 1-8

Inhoud: De Kinderboekenweek staat alweer voor de deur. Het thema is dit jaar ‘Bij mij thuis’. Op 2 oktober zullen de leerkrachten deze week in de grote hal voor alle kinderen openen. Vervolgens zal er in de groepen dagelijks aandacht worden geschonken aan hoe belangrijk en vooral hoe leuk het lezen van een boek is!

 

Datum: 6 oktober

Activiteit: Kinderboekenmarkt

Groep: 1-8

Inhoud: Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we op vrijdagmiddag 6 oktober van 13.30 uur tot 14.30 uur een Kinderboekenmarkt. Tijdens deze boekenmarkt verkopen leerlingen kinderboeken aan elkaar. U heeft hier medio september al bericht over ontvangen.

 

Datum: 13 oktober

Activiteit: Studiedag

Groep: 1-8

Inhoud: De teams van onze  scholen hebben een gezamenlijke studiedag met de thema’s ‘leerlingzorg’ en ‘burgerschapsonderwijs’. Alle groepen zijn deze dag vrij en hiermee begint de herfstvakantie. Prettige vakantie gewenst!

 

Datum: 30 oktober

Activiteit: Herfstwandelingen

Groep: 1-8

Inhoud: Elke groep gaat vanaf vandaag de komende weken een wandeling maken om zich te verwonderen over de veranderende natuur. Via Parro kan om uw hulp en begeleiding worden gevraagd.