2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Nieuwsbrief 2

De afspraak van de maand: Vragen of je even iets mag gebruiken

3-okt Start Kinderboekenweek+Themaweken ‘Gi-Ga-Groen!’
4-okt Dierendag
5-okt Einde actie Kinderpostzegels 
6-okt  
7-okt  
  10-okt
11-okt  
12-okt  
13-okt  
14-okt Einde Kinderboekenweek+Themaweken Kinderboekenmarkt
17-okt  
18-okt  
19-okt  
20-okt
21-okt Studiedag Stichting
  Herfstvakantie
31-okt Herfstwandelingen/Nieuwsbrief

Verzoek om ouderbijdrage

Rond 17 oktober zullen wij u weer verzoeken om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen. Hierbij ontvangt u ook weer de verantwoording van uw bijdrage uit het vorige schooljaar. Bij voorbaat dank!

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.2evanderhuchtschool.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website  www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda