Nieuwsbrief 10

De afspraak van de maand: Het weer goedmaken.

5-jun  
6-jun  
7-jun  
8-jun Excursie groep 3-4-5
9-jun  
12-jun  
13-jun  
14-jun  
15-jun  
16-jun  
19-jun  
20-jun Studiedag
21-jun  
22-jun  
23-jun  
26-jun Wisselmiddag 1 groep 2/3
27-jun  
28-jun  
29-jun Afscheidsavond groep 8
30-jun Nieuwsbrief/Rapport 2/Groep 8 vrij

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 8 juni

Activiteit: Excursie

Groep: 35

Inhoud: De groepen 3-4-5 gaan deze dag op excursie. We wensen iedereen een leerzame, leuke en zonnige dag toe. U ontvangt hierover nog nadere informatie van de leerkrachten.

 

Datum: 20 juni

Activiteit: Studiedag 

Groep: 08

Inhoud: Op deze dag is er geen school. eerder maakten we u attent op de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang via Skillz United. Zij bieden uw zoon/dochter van 08.30 uur tot 14.15 uur een dag vol activiteiten in en rond de school aan. 

 

Datum: 26 juni

Activiteit: Wisselmiddag 

Groep: 2-3

Inhoud: Dit is de eerste wisselmiddag. De kinderen die komend schooljaar in groep 3 in zullen stromen gaan daar vast een kijkje nemen. De huidige groep 3 gaat deze middag even terug naar de kleuterbouw. Op maandag 3 juli is de tweede en laatste wisselmiddag.

 

Datum: 29 juni

Activiteit: Afscheidsavond 

Groep: 8

Inhoud: Dit jaarlijkse hoogtepunt voor de kinderen in groep 8 belooft weer een waar spektakel te worden. De kinderen zijn de dag erna vrij, want het zal een lange en late afscheidsavond worden. U ontvangt hierover nog een uitnodiging en aanvullende  informatie.

 

Datum: 30 juni

Activiteit: Rapport 

Groep: 0-8

Inhoud: Het tweede en laatste rapport van dit schooljaar wordt deze dag meegegeven. Er worden geen 10 minuten gesprekken georganiseerd, maar u kunt uiteraard altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.