Nieuwsbrief 10

De afspraak van de maand: Wij werken stil; ook als de juf of meester er even niet is.

3-jun  
4-jun  
5-jun Schoolkamp vanaf 14.00 uur
6-jun Schoolkamp; groep 0-7 vrij
7-jun Schoolkamp; groep 0-7 vrij
   
10-jun Vrije week t/m 14 juni 
17-jun  
18-jun  
19-jun  
20-jun  
21-jun  
24-jun  
25-jun Excursie groep 3-4-5
26-jun  
27-jun  
28-jun Nieuwsbrief

MR oudergeleding

In de laatste MR-vergadering van dit schooljaar op 18 juni nemen we afscheid van Marjolein Hilhorst. Zij heeft u in de achterliggende jaren vertegenwoordigd in de MR en we bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid! We verwelkomen in dezelfde vergadering Maaike Villavicencio Fernandez als nieuw lid van uw vertegenwoordiging. Maaike is de moeder van Louise uit groep 012 A. Van harte welkom, Maaike!

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2023-2027 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 6+7 juni

Activiteit: Schoolkamp groep 8

Groep: 8

Inhoud: Op woensdagmiddag 5 juni vertrekt groep 8 om 14.00 uur met het team naar Stroe voor het jaarlijkse schoolkamp. We hebben er enorm veel zin in en duimen voor goed weert. De kinderen van groep 0-7 zijn donderdag en vrijdag vrij. We wensen u een mooi lang weekeinde toe!

 

Datum: 25 juni

Activiteit: Excursie

Groep: 3-4-5

Inhoud: Groep 3-4-5 gaan deze dag op excursie. U ontvangt hierover nog meer informatie. Alvast veel plezier jongens en meisjes!