Nieuwsbrief 1

De afspraak van de maand: Help elkaar

1-sep
2-sep  
  5-sep
6-sep AOA groep 12 ABC 16.30-18.00
7-sep
8-sep AOA groep 3 t/m 8 18.00-19.30
9-sep  
  12-sep  
13-sep Voortgezet onderwijs avond groep 8 Excursie groep 6+7
14-sep
15 sept 
16-sep Agenda startgesprekken via Parro
  19-sep
20-sep Prinsjesdag
21-sep Agenda startgesprekken sluiten
22-sep  
23-sep
  26-sep   Startgesprekken
27-sep Startgesprekken
28-sep Start Kinderpostzegels groep 7+8 Startgesprekken 
29-sep Startgesprekken
30-sep Nieuwsbrief/Startgesprekken

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.2evanderhuchtschool.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website  www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda