Nieuwsbrief 1

4-sep  
5-sep Algemene ouderavond groep 012 ABC 16.30-18.00 uur
6-sep  
7-sep Algemene ouderavond groep 3 t/m 8 18.00-19.30 uur
8-sep  
11-sep  
12-sep Voortgezet onderwijs avond groep 8
13-sep  
14-sep  
15-sep Agenda startgesprekken via Parro
18-sep Excursie groep 6+7
19-sep Prinsjesdag
20-sep  
21-sep  
22-sep  
25-sep Startgesprekken
26-sep Startgesprekken  Schoolfotograaf /
27-sep Start Kinderpostzegels/Startgesprekken 
28-sep Startgesprekken
29-sep Nieuwsbrief/ Startgesprekken

Open dag RMN

Op 16 september organiseert Reinigingsbedrijf Midden Nederland van 10.00 uur tot 15.00 uur een leuke en informatieve open dag op hun terrein ‘De Schans’ in Soest. Centraal staan op deze dag de taken van RMN, maar ook veiligheid voor kinderen in het verkeer is een thema. Naast diverse demonstraties is er ook ieder uur een attentie voor de bezoeker met het meeste zwerfafval. Het is die dag nl. World Clean Up Day. Er is vrij toegang en voldoende parkeergelegenheid.

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 5+7 september

Activiteit: Algemene ouderavonden

Groep: 1-8

Inhoud: De ouders van de leerlingen in groep 1-2 ABC worden uitgenodigd om op 5 september tussen 16.30 uur en 18.00 uur in de groep van hun zoon/dochter te komen om zich door hem/haar te laten informeren.

De ouders van de leerlingen in groep 3-8 worden samen met hun zoon/dochter op 7 september tussen 18.00 uur en 19.30 uur verwacht.

 

Datum: 12 september

Activiteit: Informatieavond voortgezet onderwijs

Groep: 8

Inhoud: De ouders van de leerlingen in groep 8 worden op deze avond geïnformeerd over het gehele traject richting het voortgezet onderwijs in dit laatste schooljaar op onze school. Er volgt nog een aparte uitnodiging.

 

Datum: 25-29 september

Activiteit: Startgesprekken

Groep: 1-8

Inhoud: Op 15 september zult u een uitnodiging ontvangen via Parro om een moment te kiezen voor het startgesprek. De agenda hiervoor blijft open tot 20 september.

 

Datum: 18 september

Activiteit: Excursie

Groep: 6-7

Inhoud: Groep 6 en 7 brengen deze dag een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem. 

 

Datum: 26 september

Activiteit: Schoolfotograaf

Groep: 1-8

Inhoud: Op deze dag wordt uw zoon/dochter weer gefotografeerd. Denkt u erom dat u uw goedkeuring hebt gegeven in Parro voor het maken van de foto? Als er niets staat ingevuld mag er geen foto worden gemaakt. We meldden u dit onlangs ook al in de startbrief. U wordt nog nader geïnformeerd over het proces van bestellen.

 

Datum: 27 september

Activiteit: Kinderpostzegels

Groep: 7-8

Inhoud: De kinderen van groep 7 en 8 worden jaarlijks verzocht om hieraan deel te nemen en zich zo in te zetten voor Unicef. De actie loopt tot en met 4 oktober.