Aan de ouders/verzorgers van …………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

De vakantie ligt nog maar net achter ons en maandag zal uw zoon/dochter vast en zeker vol enthousiasme klaar staan om samen met ons en u aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Namens alle collega’s spreek ik de wens uit dat we hopen dat uw vakantie prettig en veilig is verlopen. We zullen dit schooljaar ook weer veel nieuwe kinderen mogen begroeten. Allemaal van harte welkom op onze school! 

Helaas zal er voor veel kinderen in ons land geen leerkracht voor hen klaar staan. Op dit moment is er een tekort van 10 000 fulltime leerkrachten in het basisonderwijs en bijna 14% van de basisscholen heeft geen directeur. Er worden daarom noodgrepen toegepast zoals de 4-daagse schoolweek en/of onbevoegden voor de groep te zetten en zelfsturende teams. De gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van al die kinderen laten zich raden. We wensen die kinderen en collega’s snel betere tijden toe.

Kort voor de start brengen wij altijd een aantal relevante zaken onder uw aandacht. U vindt ze in dit schrijven.

Schoolgids schooljaar 2023-2024

Op onze website kunt u onder ‘Schoolgids’ de meest relevante informatie lezen. De overige relevante informatie staat apart vermeld op onze site onder ‘Algemene informatie’.

Parro

Parro is onze veilige (AVG) app waarmee u via uw telefoon en/of PC snel kunt communiceren met ouders uit de groep van uw zoon/dochter en waarmee de leerkracht snel informatie met u als ouders kan delen. Indien u deze app nog niet heeft geïnstalleerd op uw telefoon en/of PC, verzoeken wij u dit alsnog te doen. U zou anders informatie kunnen missen. De leerkracht van uw zoon/dochter kan u hier eventueel bij helpen.

AVG

Ieder jaar zijn wij verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid om uw wensen t.a.v. plaatsing van beeldmateriaal vanuit de AVG aan te kunnen passen. We verzoeken u daarom om uw eerdere voorkeuren te controleren. U kunt dit zelf wijzigen in Parro. Bij wijzigingen in de loop van dit schooljaar verwachten wij dat u de leerkracht informeert. Als u niets invult wordt dit als ‘Nee’ beschouwd. Dit kan o.a. tot gevolg hebben dat uw zoon/dochter niet op groepsfoto’s komt te staan die de schoolfotograaf over enkele weken zal maken. 

Continurooster

We starten alle dagen om 08.30 uur en werken dan door tot 12.00 uur. Daarna is er pauze en van 12.45 uur tot 14.45 uur wordt er weer lesgegeven. Op woensdag eindigt de school om 12.30 uur. In de pauze luncht uw zoon/dochter op school onder begeleiding van onze leerkrachten. Na de lunch zijn de kinderen onder begeleiding buiten.  

Ouderhulp

Om uw hulp werd afgelopen schooljaar regelmatig gevraagd. De leerkrachten hopen u in het komende jaar ook weer te mogen benaderen; via Parro, de maandelijkse nieuwsbrief of persoonlijk. Bij voorbaat dank!

Jaaragenda ouders 

Aan het begin van het schooljaar wordt de voorgenomen jaaragenda altijd op de website geplaatst onder ‘Algemene informatie en formulieren’. In de loop van het jaar kunnen er soms wijzigingen in deze agenda ontstaan. Deze wijzigingen worden altijd direct verwerkt in de Google-agenda die rechtsonder op de startpagina van onze site staat. Het is raadzaam om deze agenda regelmatig te bekijken en te vergelijken met uw eigen planning. 

Studiedagen

Net als vorig jaar zijn er in het komende schooljaar een aantal studiedagen opgenomen. Op deze studiedagen zijn er geen lessen en heeft uw zoon/dochter dus geen school. De dagen zijn waar mogelijk zo praktisch mogelijk gekozen. Het is verstandig daar tijdig rekening mee te houden, zodat u zich t.z.t. niet laat verrassen. U vindt de data in de jaaragenda. Voor de studiedag op 23 januari en 16 februari geldt dat u weer gebruik kunt maken van de opvang door Skillz United.

Werkdrukverlichting

In de media heeft u eerder kunnen lezen dat de werkdruk in het onderwijs onverantwoord hoog is en dat onze regering eerder heeft besloten om gelden vrij te maken voor verlichting van deze druk. Ons team kiest ervoor om deze gelden zodanig in te zetten dat de lestijd per groepsverantwoordelijke leerkracht met een aantal dagen teruggebracht kan worden waardoor er aan andere verplichtingen kan worden gewerkt. Op deze dagen zullen Charlotte van der Weij en Henk Wallet die lessen verzorgen. 

Actuele gegevens 

Wij vinden het belangrijk om probleemloos met u te kunnen communiceren. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw juiste mailadres, telefoonnummers én noodnummers bij ons bekend zijn? 

Fietsen

Wellicht gaat uw zoon/dochter dit schooljaar voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school. Om dit verantwoord te kunnen doen moet hij/zij controle hebben over de fiets en moet de route tussen huis en school met de gevaarlijke punten bekend zijn. We adviseren u om deze route vooraf met hem/haar goed door te nemen.

Wilt u uw zoon/dochter ook laten weten dat alle fietsen aan de achterzijde van de school moeten worden geplaatst? De fietsnietjes voor het schoolgebouw zijn niet voor de kinderen bedoeld.

Afvalvrije school

Omdat wij dit predicaat dragen verzoeken we u om het tussendoortje en/of de lunch van uw zoon/dochter zoveel mogelijk in een lunchdoos en eigen beker te doen i.p.v. zakjes en pakjes.

Hoofdluis

We laten uw zoon/dochter na een vakantieperiode altijd goed controleren door hulpouders. Wilt u dit tussendoor thuis ook doen en ons informeren als er sprake is van hoofdluis? Zo houden we samen de hoofdluis beter onder controle.

Brengen en halen

Wilt u erom denken dat de gele streep op de trottoirband inhoudt dat u daar niet uw auto kunt parkeren en dat u daar alleen stil mag staan om uw zoon/dochter via ‘kiss and ride’ uit te laten stappen? Het spreekt voor zich dat we het brengen en halen met de fiets veel liever zien.

Schoolgebouw

Het gehele gebouw heeft weer een grote schoonmaakbeurt gekregen. De pleinen zijn aangeveegd, het onkruid is verwijderd en het groen is gesnoeid. Het tapijt is overal gereinigd, de ramen zijn binnen en buiten gewassen en de buitenzijde is waar nodig geschilderd. Kortom: We maken weer een schone en frisse start!

 

Ik vertrouw erop u hiermee correct en voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, dan vernemen we die graag van u. Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Tot slot wens ik u namens het team een fijn en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast