Geachte ouders/verzorgers,

Dit schooljaar duurt niet meer zo lang en daarna breekt voor iedereen de welverdiende vakantie aan. In de achterliggende maanden hebben we volop naar het volgend schooljaar 2024-2025 gekeken.
Woensdag 10 juli is er bijvoorbeeld de traditionele doorschuifochtend. De uitnodigingen hiervoor worden t.z.t. verspreid. Het overleg binnen het team en met uw vertegenwoordiging binnen de MR is inmiddels afgesloten en dus kunnen we u nu ook informeren.

Informatie vooraf

Werkdrukverlichting

Het is algemeen bekend dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Om dit enigszins te verlichten zijn er jaarlijks gelden beschikbaar. Op onze school is ervoor gekozen om hiermee het aantal lesdagen per leerkracht te verminderen, zodat men op die dagen aan allerlei andere werkzaamheden kan werken die met het werk samenhangen.
Op deze dagen zal een andere collega de lessen verzorgen. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk door dezelfde collega te laten doen. In de meeste gevallen zijn dat Charlotte van der Weij voor groep 0-4 en Sanne van Dorresteijn voor groep 5-8. De vaste leerkracht is die dagen overigens meestal wel aanwezig in school.

Gedeelde groepsverantwoordelijkheid

In groepen met twee leerkrachten is er sprake van gedeelde eindverantwoordelijkheid. Naast de gescheiden werkdagen zijn er tussen de collega’s heldere afspraken over de verdeling van de werkzaamheden.

Stageplaatsen

Komend jaar zullen meerdere stagiaires in onze school werkzaam zijn. Ze zijn verbonden aan de lerarenopleiding of de opleiding voor onderwijsassistenten. Door hen te begeleiden werken we mee aan de kwaliteit én omvang van onze beroepsgroep.

Nieuwbouw

Onlangs meldden we u dat wij verwachten dat ons nieuwe schoolgebouw eind 2026 klaar voor gebruik zal zijn. We houden u van de relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Groepsverdeling

Groep 0-1-2 A

Bibi Groot en Annemarie Wolbers zijn als duo al geruime tijd de verantwoordelijke collega’s. Bibi op maandag, donderdag en vrijdag en Annemarie op dinsdag en woensdag.

Groep 012 B

In groep 0-1-2 B blijven resp. Sandra Fransen en Anouk Schoo de leerkrachten. Sandra is er op maandag, donderdag en vrijdag en Anouk zal er op dinsdag en woensdag zijn.

Groep 012 C

Annelies is de hele week in haar groep m.u.v. de maandagmiddag, want dan begeleidt Anouk de kinderen.

Groep 3

Ellen Kramer begeleidt samen met Sanne van Dorresteijn de kinderen in groep 3.
Ellen is er op maandag, dinsdag en vrijdag en Sanne zal er op woensdag en donderdag zijn. Via de wisselmiddagen op 1 juli en 8 juli a.s. zullen de kinderen die vanuit leerjaar 2 doorstromen alvast kennis met Ellen en Sanne kunnen maken.

Groep 4

Michelle Sevinga en Charlotte van der Weij staan weer enthousiast klaar om deze groep te gaan begeleiden. Michelle is er op maandag, dinsdag en woensdag. Charlotte zal er op donderdag en vrijdag zijn.

Groep 5

Volgend jaar is Linda van Hunen opnieuw met veel plezier de leerkracht van groep 5.
Zij is er de gehele week.

Groep 6

Elisah de Haan-Dragt en Marijke Kramer kijken uit naar de nieuwe groep. Elisah is er op dinsdag t/m donderdag en Marijke zal op maandag en vrijdag de groep begeleiden.

Groep 7

Chantal de Schepper en Henk Wallet nemen als vaste gezichten groep 7 weer onder hun hoede. Chantal is er op maandag t/m donderdag en Henk is er op vrijdag.

Groep 8

Het komende schooljaar is Femke de Jongh opnieuw het vertrouwde gezicht in groep 8. Femke is er de gehele week.

Groep Aarde

Karola Schipper, Anneke Hagmolen of ten Have, Sanne van Dorresteijn en Anouk Schoo blijven hier de leerkrachten.

Groep Water

Anneke Hagmolen of ten Have is onze HB-specialist die deze kinderen de gehele maandag en dinsdagmiddag zal begeleiden.

Groep Vuur

Cynthia Ras zal de kinderen die wat extra hulp nodig hebben op woensdag en donderdag begeleiden.

U begrijpt dat er veel overlegd en gewogen is om alles weer zo optimaal mogelijk te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat dit ondanks het lerarentekort opnieuw gelukt is.

In het algemeen gesteld hebben we alle wensen die wij hadden betreffende de formatie en in het bijzonder de begeleiding van uw kinderen, kunnen implementeren. Deze zaken stemmen ons zeer tevreden en doen ons weer enthousiast uitzien naar het komende schooljaar.

Tot slot spreek ik namens het gehele team de wens uit dat wij samen met u als ouder(s) de krachten en inzichten weer kunnen bundelen om alle kinderen op de juiste wijze te blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rick Mast