Aan de ouders/verzorgers van ………………………………………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

Dit schooljaar duurt niet meer zo lang en daarna breekt voor iedereen de welverdiende vakantie aan. In de achterliggende maanden hebben we volop naar het volgend schooljaar 2023-2024 gekeken. Woensdag 5 juli is er bijvoorbeeld de traditionele doorschuifochtend. De uitnodigingen hiervoor worden t.z.t. verspreid. Het overleg binnen het team en met uw vertegenwoordiging binnen de MR is inmiddels afgesloten en dus kunnen we u nu ook informeren. 

Informatie vooraf

Werkdrukverlichting

Het is algemeen bekend dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Om dit enigszins te verlichten zijn er jaarlijks gelden beschikbaar. Op onze school is ervoor gekozen om hiermee het aantal lesdagen per leerkracht te verminderen, zodat men op die dagen aan allerlei andere werkzaamheden kan werken die met het werk samenhangen. Op deze dagen zal een andere collega de lessen verzorgen. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk door dezelfde collega te laten doen. In de meeste gevallen zijn dat Charlotte van der Weij voor groep 0-4 en Henk Wallet voor groep 5-8. De vaste leerkracht is die dagen overigens meestal wel aanwezig in school. 

Gedeelde groepsverantwoordelijkheid

In groepen met twee leerkrachten is er sprake van gedeelde eindverantwoordelijkheid. Naast de gescheiden werkdagen zijn er tussen de collega’s heldere afspraken over de verdeling van de werkzaamheden.

Stageplaatsen

Komend jaar zullen meerdere stagiaires in onze school werkzaam zijn. Ze zijn verbonden aan de lerarenopleiding of de opleiding voor onderwijsassistenten. Door hen te begeleiden werken we mee aan de kwaliteit én omvang van onze beroepsgroep.

Nieuwbouw

Er is in dit schooljaar al regelmatig overleg gevoerd met de gemeente. Het uitgangspunt van de realisatie van het nieuwe schoolgebouw blijft onveranderd het schooljaar 2025/2026. Zoals het er nu naar uitziet zal de bouw op de huidige locatie plaatsvinden. Dit roept allerlei vragen op t.a.v. de huisvesting gedurende de bouwperiode etc. Het is weliswaar nog lang niet zover, maar zodra we relevante informatie voor u hebben wordt u nader geïnformeerd.  

Groepsverdeling

Groepen 0-1-2 ABC

In groep 0-1-2 A zijn Bibi Groot en Annemarie Wolbers de verantwoordelijke collega’s. In groep 0-1-2 B en 0-1-2 C blijven dat resp. Sandra Fransen en Annelies Linschoten. Op dinsdagmiddag heeft Annelies haar ambulante middag als bouwcoördinator. Sandra heeft op woensdag verlof. Op beide momenten is Anouk Schoo dan de leerkracht. 

Groep 3

Ellen Kramer begeleidt samen met Sanne van Dorresteijn de kinderen in groep 3. Ellen is er op maandag, dinsdag en vrijdag en Sanne zal er op woensdag en donderdag zijn. Via de wisselmiddagen op 26 juni en 3 juli zullen de kinderen die vanuit leerjaar 2 doorstromen alvast kennis met Ellen en Sanne kunnen maken. 

Groep 4

Michelle Sevinga en Charlotte van der Weij staan weer enthousiast klaar om deze groep te gaan begeleiden. Michelle is er op maandag, dinsdag en woensdag. Charlotte zal er op donderdag en vrijdag zijn. 

Groep 5

Volgend jaar is Linda van Hunen opnieuw met veel plezier de leerkracht van groep 5. Zij is er de gehele week. 

Groep 6  

Elisah de Haan-Dragt en Marijke Kramer kijken uit naar de nieuwe groep. Elisah is er op dinsdag t/m donderdag en Marijke zal op maandag en vrijdag de groep begeleiden. 

Groep 7  

Chantal de Schepper en Henk Wallet hebben hun benoemingen uitgebreid en zijn daarmee de vaste gezichten in groep 7. Chantal is er op maandag t/m donderdag en Henk is er op vrijdag.          

Groep 8  

Het komende schooljaar is Femke de Jongh opnieuw het vertrouwde gezicht in groep 8. Femke is er de gehele week. 

Groep Aarde

Karola Schipper, Anneke Hagmolen of ten Have en Anouk Schoo blijven hier de leerkrachten. 

Groep Water

Anneke Hagmolen of ten Have en Anouk Schoo zijn de collega’s die deze kinderen op maandagmiddag onder hun hoede hebben.  Daarnaast begeleidt Anneke als specialiste hoogbegaafdheid de kinderen die extra differentiatie naar boven ontvangen op maandagochtend en dinsdagochtend. 

Groep Vuur

Cynthia Kuenen-Ras zal deze kinderen op woensdag en donderdag begeleiden. 

 

U begrijpt dat er veel overlegd en gewogen is om alles weer zo optimaal mogelijk te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat dit ondanks het lerarentekort opnieuw gelukt is. In het algemeen gesteld hebben we alle wensen die wij hadden betreffende de formatie en in het bijzonder de begeleiding van uw kinderen, kunnen implementeren. Deze zaken stemmen ons zeer tevreden en doen ons weer enthousiast uitzien naar het komende schooljaar.

Tot slot spreek ik namens het gehele team de wens uit dat wij samen met u als ouder(s) de krachten en inzichten weer kunnen bundelen om alle kinderen op de juiste wijze te blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R.E.J. Mast