We zijn een Excellente School!

We zijn de eerste Excellente School in Soest en een van de weinige scholen in ons land die deze erkenning hebben ontvangen. Het is de hoogste onderscheiding voor het onderwijs die in ons land mogelijk is; de Michelin-ster van het onderwijs!

Wat is een Excellente School?
In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Met als doel het erkennen en waarderen van excellente scholen: de best presterende scholen van Nederland die zich onderscheiden van andere goede scholen op een specifiek gebied, het zg. excellentieprofiel. Excellent is daarmee een verbijzondering van ‘goed’. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders. Met het predicaat Excellente School krijgen deze scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Dit draagt bij aan het creëren van een cultuur waarin scholen laten zien dat ze uitmunten en waarom ze van buitengewone kwaliteit zijn.
De Minister over onze 2e Van der Huchtschool"

"... het maximale uit zichzelf kunnen halen, op hun eigen school, in hun eigen buurt..."

Excellente scholen zijn dus een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen. Het predicaat is 3 jaar geldig. Daarna wordt verwacht dat de kwaliteit opgenomen is in het DNA van de school.

Wat is een excellentieprofiel?

Het is aan de school om te benoemen op hoe zij excelleert en aan de jury om te verifiëren of het genoemde profiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is en doorwerkt in de hele organisatie. De ene school excelleert in een bijzondere manier van omgaan met talent, de andere in het bieden van maatwerk, passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Ons Excellentieprofiel

Met onze zorgstructuur hebben wij aangetoond dat we Passend Onderwijs ‘Pur Sang’ bieden. Met groep Aarde, Water, Vuur en Lucht hebben we iets toegevoegd aan onze school en het reeds brede aanbod waar álle kinderen op school profijt van hebben. Vooral de opzet van groep Aarde is o.i. uniek te noemen.

Voorafgaand aan de eerste excellente status hebben we de Inspectie van het Onderwijs in oktober 2017 op bezoek gehad en daarvan kregen wij een heel mooi rapport. Omdat we sindsdien onze school nog verder verbeterd hebben vroegen we de Inspectie om in september 2021 terug te komen; we wilden dat ze opnieuw hun waardeoordeel uitspraken. En al zeggen we het zelf, het is een rapport geworden waar we nòg trotser op zijn dan de rapportage uit 2017!