De Stichting Van der Huchtscholen in Soest zoekt voor haar 2e Van der Huchtschool per 1 augustus 2023 een

Groepsleerkracht groep 7

(2 dagen)

Over jou...

Je bent een toegankelijke collega die een ambassadeur van onze school wil zijn. Je houdt van hard werken.

Over ons...

Wij vechten voor kinderen en zijn een ambitieuze school.

Wij bieden veel

We bieden je plek in een enthousiast team en een gestructureerde organisatie

Wij vragen veel

Je draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor groep 7 binnen onze doorgaande lijn.

Meer weten?

Voor nadere informatie kun je terecht bij de directeur de heer R.E.J. Mast via 035-6032262 of info2e@vanderhucht.nl.

Meer weten?

Solliciteer tot 5 juni per mail bij de heer R.E.J. Mast (info2e@vanderhucht.nl)

Over de Van der Huchtscholen

Onze school is een van de drie scholen binnen de Stichting Van der Huchtscholen in Soest. Alle scholen zijn algemeen bijzondere scholen op humanitaire grondslag.

De scholen staan open voor iedereen, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.

Zijn, weten, doen en samenwerken zijn de kernbegrippen in de missie van de drie Van der Huchtscholen.

Onze visie kenmerkt zich door het streven naar kleine, veilige scholen waarin ieder kind met zijn eigenheden centraal mag en moet staan. Daarnaast stimuleren wij een zekere maatschappelijke geëngageerdheid en dient er een stevige relatie te zijn met de ouders.

Onze organisatie kent een heldere structuur met een herkenbaar pedagogisch en onderwijskundig concept. Wij willen de beste leerkrachten, want we willen iedere dag beter lesgeven, beter leren en beter omgaan met elkaar dan de dag ervoor.

Tolerantie, respect en omzien naar elkaar zijn kernwaarden vanuit onze humanitaire grondslag. Wij zien ouders als onze partners in de begeleiding van onze kinderen.

Het bewaken van normen, waarden en fatsoen is onderdeel van ons dagelijkse aanbod. Wij willen kinderen gelukkig maken.

In onze ondersteuning van kinderen gaan we ver. Niet ieder kind hoeft een kampioen te zijn. Als er maar wel een persoonlijk record wordt verbroken.