Ervaren, toegewijd team

Op onze school werken 25 leerkrachten, waaronder een vakleerkracht voor gymnastiek. Ons team heeft ervaring die er toe doet. Het bestaat uit professionals die vol idealisme en passie hard werken. Met nascholing en cursussen blijven we actief en volgen we ontwikkelingen zonder wat al goed was te verliezen. We hebben daarnaast specialisten binnen ons team op het gebied van taal. rekenen, het jonge kind en hoogbegaafdheid.

Van de 25 leerkrachten werkt een groot aantal collega’s in een volledige betrekkingsomvang. De overige docenten werken in duo-banen of in deeltijd.

Ten behoeve van de doorgaande lijn maken de leerkrachten die als duo werken strikte afspraken over de overdracht. De groepsverantwoordelijkheid wordt door de leerkrachten gedeeld en de leerlingen worden w.b. rapportage gekoppeld aan een leerkracht.  Hij/zij is op deze wijze voor u ook het eerste aanspreekpunt.

Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken binnen de school. Karola Schipper is als intern begeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Annelies Linschoten is coördinator van de onderbouw en Femke de Jongh coördineert de bovenbouw.

Wie doet wat dit schooljaar...

Directeur

Rick Mast

Coördinator bovenbouw

Femke de Jongh

Coördinator onderbouw

Annelies Linschoten

Intern begeleider

Karola Schipper

Groep 0-1-2 A

Bibi Groot en Annemarie Wolbers

Groep 0-1-2 B

Sandra Fransen en Anouk Schoo

Groep 0-1-2 C

Annelies Linschoten (Specialist jonge kind)

Groep 3

Ellen Kramer (Specialist taal/lezen) en Cynthia Ras

Groep 4

Michelle Sevinga en Charlotte van der Weij

Groep 5

Linda van Hunen (Specialist rekenen)

Groep 6

Elisah de Haan (Specialist mediawijsheid) en Marijke Kramer

Groep 7

Chantal de Schepper (Specialist gedrag) en Amanda Prins

Groep 8

Femke de Jongh (Specialist mediawijsheid)

Groep Aarde

Karola Schipper, Anneke Hagmolen of ten Have en Anouk Schoo

Groep Water

Anouk Schoo en Anneke Hagmolen of ten Have (Specialist meer- en hoogbegaafdheid)

Groep Vuur

Sanne van Dorresteijn, Giny Lycklama à Nijeholt en Margriet Verspaget

Bewegingsonderwijs

Mauro Peters

Werkdrukverlichting

Charlotte van der Weij en Henk Wallet

Conciërge

Thijs Distel