Nieuwsbrief 11

3-jul Wisselmiddag 2 groep 2/3
4-jul  
5-jul Doorschuifochtend/ Groep 8 vrij
6-jul  
7-jul Groep 0-8 12.00 uur uit
   
10-jul  Zomervakantie t/m 18 aug

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2019-2023 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 3 juli

Activiteit: Wisselmiddag

Groep: 2-3

Inhoud: Na vorige week is dit de tweede keer dat de nieuwe kinderen van groep 3 gaan wennen. Veel plezier!

 

Datum: 5 juli

Activiteit: Doorschuifochtend 

Groep: 18

Inhoud: Ieder jaar een spannende dag; voor de kinderen die er al zijn, voor de leerkrachten én voor de kinderen die in het nieuwe schooljaar instromen. Allemaal een leuke ochtend gewenst! 

 

Datum: 7 juli

Activiteit: Start zomervakantie 

Groep: 0-8

Inhoud: We wensen iedereen alvast een hele fijne en veilige zomerperiode toe en hopen elkaar op 21 augustus weer gezond terug te zien!