Nieuwsbrief 11

De afspraak van de maand: Zeggen dat je een fout gemaakt hebt.

1-jul Wisselmiddag 1 groep 2/3  
2-jul    
3-jul    
4-jul Afscheidsavond groep 8
5-jul Rapport 2/Groep 8 vrij
8-jul Wisselmiddag 2 groep 2/3
9-jul  
10-jul Doorschuifochtend/Groep 8 vrij
11-jul  
12-jul Nieuwsbrief/Groep 0-8 12.00 uur uit
   
15 jul  Start zomervakantie

Ontwikkelpunten                                                                                                           

Ons huidige schoolplan 2023-2027 bevat 4 schooljaren en ieder jaar staan er ontwikkelingspunten op onze agenda. Deze onderwerpen komen uit eerdere evaluaties zoals de vragenlijsten die we periodiek aan u voorleggen, maar ook uit interne evaluaties. De relevante opbrengsten van deze trajecten worden altijd aan uw vertegenwoordiging in de MR gemeld. 

Uw verwachtingen en ideeën                                                                                     

Ondanks dat wij veelvuldig met u communiceren vragen wij u niet dagelijks naar uw verwachtingen. We stellen het daarom zeer op prijs als u af en toe het initiatief neemt om dit ons te laten weten. Verwachtingen, ideeën, tips en tops…… We staan er altijd voor open! 

MR                                                                                                                                          

In de MR bent u vertegenwoordigd door drie ouders. U kunt de oudergeleding van de MR rechtstreeks benaderen via het mailadres: mr2e.oudergeleding@vanderhucht.nl. Op de website kunt u de agendapunten en de notulen van de vergaderingen vinden: http://www.vanderhucht-overhees.nl/mr-en-gmr/

Website                                                                                                                               

Op onze website www.2evanderhuchtschool.nl vindt u veel algemene informatie. 

 

Toelichting op de agenda

Datum: 15 juli

Activiteit: Start zomervakantie

Groep: 0-8

Inhoud: Op de laatste schooldag verschijnt er geen nieuwsbrief en daarom wensen we iedereen alvast een fijne en veilige vakantieperiode toe!