Aan de ouders/verzorgers van …………………………………………

Soest, 13 december 2022

 

Geachte ouders/verzorgers,

Vanuit onze humanitaire grondslag trachten we als 2e Van der Huchtschool structureel aandacht te hebben voor de ander. Het hierbij betrekken van onze kinderen is van groot belang. We hebben daarom in de afgelopen 25 jaar met Kerst steeds deelgenomen aan de actie ’Schoenendoos’. Kinderen vulden een schoenendoos met artikelen voor een leeftijdsgenoot in een ontwikkelingsland. Deze actie wordt niet langer georganiseerd en voor dit jaar hebben wij een ander goed doel gevonden.

Zoals bekend zijn er talloze gezinnen waar het financieel bijna niet meer te bolwerken is vanwege stijgende prijzen voor levensonderhoud. In samenwerking met ‘Hart voor Soest’ willen wij ons voor deze gezinnen inzetten. In de hal bij de hoofdentree van onze school staat een herkenbare houten bak waarin we allerlei zaken voor levensonderhoud willen verzamelen. ‘Hart voor Soest’ komt vervolgens regelmatig langs om de bak te legen en de inhoud te verspreiden onder gezinnen.   

We roepen u graag op om aan dit initiatief mee te werken. Er is een grote behoefte aan soep, pasta’s en pastasauzen, houdbaar broodbeleg, koffie, thee, aanmaaklimonade, koekjes, chips, shampoo, tandpasta, potten/blikken groente etc. Kort houdbare zaken zoals brood en zuivel zijn niet geschikt, omdat we niet weten hoe snel de bak gevuld wordt.

Uiteraard zullen we dit ook met onze kinderen delen. We hopen dat ons initiatief u aanspreekt!

Met vriendelijke groet,

 

Rick Mast