2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Aan de ouders/verzorgers van …………………

Geachte ouders/verzorgers,

De vakantie ligt nog maar net achter ons en maandag zal uw zoon/dochter vast en zeker vol enthousiasme klaar staan om samen met de leerkrachten aan het schooljaar te beginnen en wellicht geldt dit ook voor u als ouders. Namens alle collega’s spreek ik de wens uit dat we hopen dat uw vakantie prettig en veilig is verlopen. We zullen dit schooljaar ook weer veel nieuwe kinderen mogen begroeten. Allemaal van harte welkom op onze school! 

Kort voor de start brengen wij altijd een aantal relevante zaken onder uw aandacht. U vindt ze in dit schrijven.

Schoolgids schooljaar 2022-2023

Op onze website kunt u onder ‘Schoolgids’ de meest relevante informatie lezen. De overige relevante informatie staat apart vermeld op onze site onder ‘Algemene informatie’.

Parro

Parro is onze veilige (AVG) app waarmee u via uw telefoon en/of PC snel kunt communiceren met ouders uit de groep van uw zoon/dochter en waarmee de leerkracht snel informatie met u als ouders kan delen. Indien u deze app nog niet heeft geïnstalleerd op uw telefoon en/of PC verzoeken wij u dit alsnog te doen. U mist anders wellicht informatie. De leerkracht van uw zoon/dochter kan u eventueel verder helpen.

AVG

Ieder jaar zijn wij verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid om uw wensen t.a.v. plaatsing van beeldmateriaal vanuit de AVG aan te kunnen passen. We verzoeken u daarom om uw eerdere voorkeuren te controleren. U kunt dit zelf wijzigen in Parro. Bij wijzigingen in de loop van dit schooljaar verwachten wij dat u de leerkracht informeert. 

Continurooster

We meldden u al meerder keren dat de schooltijden m.i.v. komend schooljaar gaan veranderen vanwege een continurooster.

Op woensdag blijven de start- en eindtijd van de lessen hetzelfde, maar op de overige dagen starten we ‘s middags om 12.45 uur. De lessen eindigen op die dagen dan om 14.45 uur. Uw zoon/dochter luncht tussen de middag op school onder begeleiding van de eigen leerkracht. Na de lunch zijn de kinderen onder begeleiding buiten.  

NPO

Om eventuele onderwijsachterstanden en hiaten t.a.v. corona aan te pakken heeft de overheid via het Nationaal Programma Onderwijs voor twee schooljaren gelden beschikbaar gesteld. Ook in dit tweede jaar hebben we met Giny Lycklama à Nijeholt, Anouk Rimmelzwaan en Margriet Verspaget tijdelijk nieuwe collega’s aangetrokken die een of twee dagen in de week kinderen individueel of in groepjes zullen begeleiden. Over deze ondersteuning ontvangt u via een plan informatie van de leerkracht van uw zoon/dochter. 

Vervangingen

Eerder informeerden wij u over het zwangerschaps- en bevallingsverlof van resp. Annemarie Wolbers en Ellen Kramer. De werkdagen van Annemarie in groep 0-1-2 A worden in deze periode ingevuld door resp. Margriet Verspaget op dinsdag en Bibi Groot op woensdag. De werkdagen van Ellen zullen tijdens het verlof van Ellen worden ingevuld door Sanne van Dorresteijn.  

Vertrek

Onze vakleerkracht gymnastiek Sven van Broeckhuijsen heeft onze school verlaten. Sven was naast ons ook al verbonden aan een school voor Voortgezet Onderwijs en daar breidt hij zijn werkzaamheden uit. We hebben al de achterliggende jaren met heel veel plezier met Sven samengewerkt!

De gymlessen zullen voortaan voor groep 3 t/m 8 op donderdag door Mauro Peters worden verzorgd. We wensen hem en hele prettige tijd bij ons toe! 

Ouderhulp

Om uw hulp is afgelopen schooljaar regelmatig gevraagd. De leerkrachten hopen u in het komende jaar ook weer te mogen benaderen. Bij voorbaat dank!

Jaaragenda ouders 

Aan het begin van het schooljaar wordt de voorgenomen jaaragenda altijd op de website geplaatst onder ‘Algemene informatie en formulieren’. In de loop van het jaar kunnen er soms wijzigingen in deze agenda ontstaan. Deze wijzigingen worden altijd direct verwerkt in de Google-agenda die linksonder op de startpagina van onze site staat. Het is raadzaam om deze agenda regelmatig te bekijken en te vergelijken met uw eigen planning. 

Studiedagen

Net als afgelopen jaar zijn er in het komende schooljaar een aantal studiedagen opgenomen. Op deze studiedagen zijn er geen lessen en heeft uw zoon/dochter dus geen school. De dagen zijn waar mogelijk zo praktisch mogelijk gekozen. Het is o.i. verstandig daar tijdig rekening mee te houden, zodat u zich t.z.t. niet laat verrassen. U vindt de data in de jaaragenda.

Werkdrukverlichting

In de media heeft u eerder kunnen lezen dat de werkdruk in het onderwijs onverantwoord hoog is en dat onze regering heeft besloten om gelden vrij te maken voor verlichting van deze druk. Ons team heeft er eerder voor gekozen om deze gelden zodanig in te zetten dat de lestijd per groepsverantwoordelijke leerkracht met een aantal dagen teruggebracht kan worden waardoor er aan andere verplichtingen kan worden gewerkt. Op deze dagen zullen vrnl. Charlotte van der Weij en Henk Wallet die lessen verzorgen. 

Actuele gegevens 

Wij vinden het belangrijk om probleemloos met u te kunnen communiceren. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw juiste mailadres, telefoonnummers én noodnummers bij ons bekend zijn? 

Fietsen

Wellicht gaat uw zoon/dochter dit schooljaar voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school. Om dit verantwoord te kunnen doen moet hij/zij controle hebben over de fiets en moet de route tussen huis en school met de gevaarlijke punten bekend zijn. We adviseren u om deze route vooraf met hem/haar goed door te nemen.

Wilt u uw zoon/dochter ook laten weten dat alle fietsen aan de achterzijde van de school moeten worden geplaatst? De fietsnietjes voor de school zijn niet voor de kinderen bedoeld.

Afvalvrije school

Omdat wij dit predicaat dragen verzoeken we u om het tussendoortje en/of de lunch van uw zoon/dochter zoveel mogelijk in een lunchdoos en eigen beker te doen i.p.v. zakjes en pakjes.

Hoofdluis

We verzoeken u met klem om uw zoon/dochter thuis regelmatig en goed te controleren.

Schoolgebouw

Het gehele gebouw heeft weer een grote schoonmaakbeurt gekregen. De pleinen zijn aangeveegd, het onkruid is verwijderd en het groen is gesnoeid. Het tapijt is overal gereinigd, de ramen zijn binnen en buiten gewassen en de buitenzijde is waar nodig geschilderd. Kortom: We maken weer een schone en frisse start!

Ik vertrouw erop u hiermee correct en voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er echter toch nog vragen zijn, dan vernemen we die graag van u. Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Tot slot wens ik u namens het team een fijn en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

R.E.J. Mast