Aan de ouders/verzorgers van ………………………………………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

Met de aankomst van Sinterklaas in ons land zijn de voorbereidingen richting 5 december alweer gestart. De school is al in de gebruikelijke Sinterklaas stemming gebracht en via dit schrijven brengen we u op de hoogte van de activiteiten die er op school georganiseerd worden.          

1) Op woensdag 30 november mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun zelf meegenomen schoen zetten in de klas. Niet vergeten, hoor! De kinderen uit de kleutergroepen hoeven geen schoen mee te nemen, want zij zetten hun gymschoen klaar. 

De kinderen uit groep Aarde gaan de ochtend erna eerst naar hun jaargroep om hun schoen op te halen en gaan daarna naar groep Aarde. De kinderen uit groep 5 gaan eerst gymmen en vinden daarna hun schoen in de klas.

2) Op vrijdag 2 december zullen alle groepen onder schooltijd gaan genieten van een Sinterklaas toneelstuk dat door de leerkrachten wordt opgevoerd.

3)Op maandag 5 december is het dan eindelijk zover; Sinterklaas en zijn Pieten komen bij ons op school.  

Als de kinderen naar school komen gaan ze net als anders direct naar hun groep toe. Wanneer Sint en zijn Pieten even daarna arriveren gaan we uiteraard allemaal naar buiten. U bent als ouders van harte welkom om de aankomst vanaf het plein te bekijken. 

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. De groepen 5 t/m 8 blijven allemaal tot 14.00 uur op school en moeten daarom een lunchpakket meenemen. Vanuit school krijgen deze kinderen echter ook iets te drinken en een broodje knakworst of een broodje kaas als traktatie op deze feestelijke dag.  De rest van de dag is er geen school. 

Namens ons team wens ik u allemaal een gezellige Sinterklaastijd toe!

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast