2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Aan de ouders/verzorgers van ………………………………………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

Dit schooljaar duurt niet meer zo lang en daarna breekt voor iedereen de welverdiende vakantie aan. In de achterliggende periode hebben we volop naar het volgend schooljaar 2022-2023 gekeken.                                                                                                                     

Woensdag 6 juli is er bijvoorbeeld de traditionele doorschuifochtend. De uitnodigingen hiervoor worden t.z.t. verspreid. Het overleg binnen het team en met uw vertegenwoordiging binnen de MR is inmiddels afgesloten en dus kunnen we u nu ook informeren. 

Informatie vooraf

NPO

In de media heeft u vorig jaar kunnen lezen over het N(ationaal) P(rogramma) O(nderwijs). Het betreft hier gelden die voor schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 door de overheid aan het onderwijs beschikbaar worden gesteld om mogelijke achterstanden en hiaten t.g.v. corona en kansenongelijkheid aan te pakken. Hiermee hebben wij in het achterliggende schooljaar enorm veel ondersteuning effectief kunnen inzetten. Voor het komende schooljaar liggen de plannen voor verdere ondersteuning alweer klaar. Het eerder tijdelijk extra aangetrokken personeel wordt hier opnieuw voor ingezet. 

 

Taakdagen

Het is algemeen bekend dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Om dit enigszins te verlichten zijn er jaarlijks gelden beschikbaar. Op onze school is er voor gekozen om hiermee het aantal lesdagen per leerkracht te verminderen, zodat men op die dagen aan allerlei andere werkzaamheden kan werken die het werk samenhangen.

Op deze dagen zal een andere collega de lessen verzorgen. We streven ernaar om dat zoveel mogelijk dezelfde collega te laten zijn. In de meeste gevallen zijn dat Charlotte van der Weij voor groep 0-4 zijn en Henk Wallet voor groep 5-8. De vaste leerkracht is die dagen overigens meestal wel aanwezig in school. 

Gedeelde groepsverantwoordelijkheid

In groepen met twee leerkrachten is er sprake van gedeelde eindverantwoordelijkheid. Naast de gescheiden werkdagen is dit o.a. zichtbaar t.a.v. de gesprekken en de rapportage.

 

Verlof

Eerder informeerden wij u over het zwangerschaps- en bevallingsverlof van resp. Annemarie Wolbers en Ellen Kramer. De werkdagen van Annemarie in groep 0-1-2 A worden in deze periode ingevuld door resp. Margriet Verspaget op dinsdag en Bibi Groot op woensdag. De werkdagen van Ellen zullen tijdens het verlof van Ellen worden ingevuld door Sanne van Dorresteijn.  

 

Stageplaatsen

Komend jaar zullen meerdere stagiaires in onze school werkzaam zijn. Ze zijn verbonden aan de lerarenopleiding of de opleiding voor onderwijsassistenten. Door hen te begeleiden werken we mee aan de kwaliteit én omvang van onze beroepsgroep.

 

Wisseling

Sandra Fransen is heel veel jaren de onderbouwcoördinator geweest op onze school. Zij draagt deze functie over aan Annelies Linschoten. We bedanken Sandra voor haar enorme inzet en wensen Annelies heel veel plezier en succes als de nieuwe onderbouwcoördinator. 

 

Continurooster

We meldden u al eerder dat de schooltijden m.i.v. komend schooljaar gaan veranderen vanwege een continurooster.

Op woensdag blijven de start- en eindtijd van de lessen hetzelfde, maar op de overige dagen starten we ‘s middags om 12.45 uur. De lessen eindigen op die dagen dan om 14.45 uur. Uw zoon/dochter luncht tussen de middag op school onder begeleiding van de eigen leerkracht. Na de lunch zijn de kinderen onder begeleiding buiten.  

 

Groepsverdeling

Groepen 0-1-2 ABC

In groep 0-1-2 A zijn Bibi Groot en Annemarie Wolbers de verantwoordelijke collega’s. Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Annemarie zal Bibi ook op woensdag aanwezig zijn en Margriet Verspaget is er dan op dinsdag. In groep 0-1-2 B en 0-1-2 C blijven dat resp. Sandra Fransen en Annelies Linschoten. Op dinsdagmiddag heeft Annelies haar ambulante middag als bouwcoördinator. Sandra heeft op woensdag bijzonder verlof. Op beide momenten is Anouk Schoo dan de leerkracht. 

 

Groep 3

Ellen Kramer zal samen met Cynthia Kuenen-Ras de kinderen in groep 3 begeleiden. Ellen is er op maandag, dinsdag en vrijdag en Cynthia zal er op woensdag en donderdag zijn. Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Ellen zal Sanne van Dorresteijn haar vervangen. Via de wisselmiddagen op 27 juni en 4 juli zullen de kinderen die vanuit leerjaar 2 doorstromen alvast kennis met Ellen en Cynthia kunnen maken. 

 

Groep 4

Michelle Sevinga en Charlotte van der Weij staan weer enthousiast klaar om deze groep te gaan begeleiden. Michelle is er op maandag, woensdag en vrijdag. Charlotte zal er op dinsdag en donderdag zijn. 

Groep 5

Volgend jaar is Linda van Hunen opnieuw met veel plezier de leerkracht van groep 5. Zij is er de gehele week. 

 

Groep 6  

Elisah de Haan-Dragt en Marijke Kramer kijken uit naar de nieuwe groep. Elisah is er op dinsdag t/m donderdag. Marijke zal op maandag en vrijdag de groep begeleiden. 

 

Groep 7  

Chantal de Schepper en Amanda Prins zijn ook komend jaar de bekende gezichten in groep 7.   Chantal is er op maandag t/m woensdag en Amanda is er op donderdag en vrijdag.

            

Groep 8  

Het komende schooljaar is Femke de Jongh opnieuw het vertrouwde gezicht in groep 8. Femke is er de gehele week. 

 

Groep Aarde

Karola Schipper, Anneke Hagmolen of ten Have, Anouk Schoo en Sanne van Dorresteijn zijn en blijven hier de leerkrachten. 

 

Groep Water

Anneke Hagmolen of ten Have en Anouk Schoo zijn de collega’s die deze kinderen op maandagmiddag onder hun hoede hebben.  Daarnaast begeleidt Anneke als specialiste hoogbegaafdheid de kinderen die extra differentiatie naar boven ontvangen op maandagochtend en dinsdag. Hiermee is ons aanbod aan de meer- en hoogbegaafde kinderen uitgebreid tot twee hele dagen.

 

Groep Vuur

Sanne van Dorresteijn zal deze kinderen op maandag en woensdag gaan begeleiden. Omdat Sanne gedurende het verlof van Ellen Kramer in groep 3 zal werken neemt Ellis de werkzaamheden van Sanne waar. Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de NPO-gelden uitgebreid met de inzet van Giny Lycklama a Nijeholt en Anouk Rimmelzwaan.  

 

U begrijpt dat er veel overlegd en gewogen is om alles weer zo optimaal mogelijk te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat dit ondanks het lerarentekort opnieuw gelukt is. In het algemeen gesteld hebben we alle wensen die wij hadden betreffende de formatie en in het bijzonder de begeleiding van uw kinderen, kunnen implementeren. Deze zaken stemmen ons zeer tevreden en doen ons weer enthousiast uitzien naar het komende schooljaar.

Tot slot spreek ik namens het gehele team de wens uit dat wij samen met u als ouder(s) de krachten en inzichten weer kunnen bundelen om alle kinderen op de juiste wijze te blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R.E.J. Mast