2e Van der Huchtschool

Libel 56-58, Soest | 035 – 603 22 62

Aan de ouders/verzorgers van …………………….

 

Geachte ouders/verzorgers,  

In de jaarplanner en nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat vrijdag 11 november a.s. de jaarlijkse “Grootouderdag” wordt georganiseerd. 

Op deze dag zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom om de lessen van die dag in de groepen te volgen vanaf de ‘publieke tribune’. I.v.m. de zorgstructuur op onze school is het van belang om u echter van het onderstaande op de hoogte te brengen. 

Op deze vrijdagochtend willen wij de zorg in groep Aarde zoveel mogelijk bewaken. Om die reden verzoeken wij de grootouders van deze kinderen dringend om ’s middags op bezoek te komen; dan is hij/zij immers weer in de jaargroep aanwezig. Indien dit echt niet mogelijk is zullen de betreffende kinderen gedurende het bezoek van opa en oma even terug naar de jaargroep gaan.  

Alleen opa’s en oma’s ………..

Uitgangspunt van deze dag is dat opa’s en oma’s onze gasten zijn deze dag. Voor hen ligt de schooltijd het verst in het verleden en dus is het juist voor hen des te leuker om te ervaren hoe de kleinkinderen het nu op school doen. In het verleden nam een grootouder wel eens een jonger kleinkind mee naar deze dag, maar dat vinden we niet bij het karakter van deze dag passen.

We beseffen echter dat niet ieder kind nog een opa of oma heeft. Om te voorkomen dat dit nadrukkelijk wordt gevoeld kunt u in voorkomende gevallen altijd met de leerkracht in overleg gaan om een passende oplossing te zoeken.

T.a.v. ouders die een kijkje willen komen nemen geldt dat zij i.o. altijd kunnen komen, maar niet deze dag. 

Aanmelden

In de groepen wordt zoveel mogelijk het normale lesrooster gevolgd. Om het geheel prettig te laten verlopen is het noodzakelijk dat voor ons vooraf duidelijk is bij welk rooster moment men aanwezig wil zijn. Vandaag zal er via Parro een bericht uitgaan waarin het rooster van de groep wordt vermeld en vanaf vrijdag a.s. hangt er een aanmeldlijst bij de deur van de groep. De mogelijkheden kunnen, i.v.m. de omvang van de groep, beperkt zijn. T.a.v. dit rooster kunt u zich niet bij de leerkrachten per mail aanmelden.  

Drukte

We willen met een rooster trachten te voorkomen dat men ongemerkt de hele dag of een dagdeel blijft en dat anderen dan niet kunnen komen. I.v.m. het verwachte grote aantal bezoekers spreken we met u af dat er niet meer dan 2 gasten per kind tegelijk binnen een groep aanwezig zijn. We hopen met deze sturing te voorkomen dat de groepen té vol of onrustig worden om nog prettig te kunnen werken en om een goede indruk te krijgen van ons onderwijs. 

Herkenbaar

De groepen zelf zijn op de deuren herkenbaar aangegeven. Voor alle zekerheid hangen we op de toegangsdeuren van de school een plattegrond van ons gebouw. Wilt u zo vriendelijk zijn om zoveel mogelijk van de hoofdingang gebruik te maken? We hopen dat onze gasten een goed idee zullen krijgen van de hedendaagse basisschool en van onze ‘2e Van der Huchtschool’ in het bijzonder!

Namens het team wens ik iedereen alvast een plezierige dag toe! 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast