Geachte ouders/verzorgers,

Van uw zoon/dochter heeft u ongetwijfeld te horen gekregen dat we tijdens de geschiedenislessen al geruime tijd bezig zijn met het bespreken van de Tweede Wereldoorlog. Er is inmiddels al erg veel verteld, gevraagd en gezien. Rondom het project vinden jaarlijks ook een aantal activiteiten plaats. Hieronder vindt u een overzicht.

Project ‘2e Wereldoorlog’

Het project vult gedurende 4 maanden alle geschiedenislessen. Naast het overdragen van dit deel van de geschiedenis is het thema ook geschikt om onderwerpen als discriminatie, vrijheid van o.a. meningsuiting en groepsdruk te bespreken. De kinderen hebben tijdens elke les hun eigen aantekeningen gemaakt. De een wellicht wat meer dan de ander, want soms won het luisteren het van het schrijven. Alle notities en illustraties zijn gebundeld in hun eigen projectboekje dat straks mee naar huis mag. Op dit moment zijn we met de laatste lessen bezig en die gaan m.n. over hoe we de wereld na de oorlog aantroffen en hoe er getracht werd om te kunnen omgaan met de gevolgen.

Kamp Amersfoort

Dinsdag 11 april zullen we in de ochtend een bezoek brengen aan Kamp Amersfoort. De week ervoor staat het kamp centraal in de les. Ieder jaar bezoeken we per fiets met groep 8 de restanten van het kamp. Kamp Amersfoort was gedurende de Tweede Wereldoorlog een “Durchgangslager”.

Dit doorgangskamp behoorde destijds samen met kamp Vught en kamp Westerbork tot de drie meest bekende en beruchte kampen in ons land. Van dit kamp Amersfoort zijn nog overblijfselen bewaard gebleven en er is ook een museum aanwezig. Wellicht kunt u zich eens rond laten leiden door uw zoon/dochter.

Krant en boek

De les over Anne Frank zal vandaag worden gegeven en hierna ontvangen de kinderen de Anne Frank krant. Vanuit een initiatief van de gemeente krijgen de kinderen ook allemaal een exemplaar van ‘Het Achterhuis’, het dagboek van Anne.

Overdenking

De kinderen zullen rondom de laatste les een overdenking maken over hun kijk op deze episode in de geschiedenis. Deze overdenking wordt opgenomen in hun projectboekje. Om te beseffen hoe een groot goed het is om te leven in een vrij land, ontvingen de kinderen dan ook een ‘denkboek’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei over ‘de vrijheid die je doorgeeft’. 

Monument

Onze school heeft met groep 8 het monument ‘Braamhage’ geadopteerd. Dit houdt in dat wij i.s.m. de gemeente het monument kort voor de herdenking schoonmaken en in orde maken voor 4 mei waarbij er ook uitleg gegeven zal worden over het monument. 

We zullen dit op maandagmiddag 17 april in de middag onder schooltijd doen. De kinderen moeten daarom die dag allemaal met de fiets naar school komen.

Herdenking

De aanwezigheid van een zo groot mogelijke groep 8 is ieder jaar de afsluiting van ons project. Wij leggen dan namens onze school bloemen bij het monument en we mogen de krans van het comité 4-5 mei Soest daar ook neerleggen. Op donderdag 4 mei willen we dit graag met zoveel mogelijk leerlingen uit groep 8 doen. We waarderen het als uw zoon/dochter daarbij kan en mag zijn. Hij/Zij kan op school aangeven of hij/zij erbij zal zijn of wellicht heeft heeft hij/zij dit al gedaan. U kunt uiteraard ook meekomen en ook aanwezig zijn. De kinderen staan als groep bij elkaar en mogen zelf ook bloemen meenemen. Het mag, want het hoeft niet. De deelnemende kinderen krijgen voor de meivakantie aanvullende informatie over de herdenking.

Mini-biografie

Ieder jaar wordt er ook tijdens de herdenking een op school gemaakte mini-biografie van een Soester verzetsstrijder of een Soester oorlogsslachtoffer door enkele leerlingen uit groep 8 voorgelezen. Enkele leerlingen hebben zich hiervoor reeds gemeld. Alle eerder gemaakte  mini-biografieën uit de voorgaande jaren zijn te vinden op de site van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg via  https://www.hvsoest.nl/verzetshelden-bio. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

 

Femke de Jongh

Rick Mast