Aan de ouders/verzorgers van ……………………………………………………………………..

 

Soest, 9 december 2022

 

Geachte ouders/verzorgers,

Het Kerstfeest komt langzamerhand dichterbij. In dit schrijven vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie rond de Kerstviering in de klassen.

Kerstviering in de groepen 

De traditionele Kerstviering in de klassen zal plaatsvinden op woensdag 21 december van 17.30 uur tot 19.00 uur. Er zal in alle klassen samen van het Kerstdiner worden genoten en op verschillende manieren worden stilgestaan bij de aard van het feest.

Ter voorbereiding moeten alle kinderen de dag ervoor, 20 december, een plastic tas meenemen met daarin herkenbaar/gemerkt bestek, bord en beker. Na de maaltijd nemen ze deze zaken weer mee naar huis. Bij de kleutergroepen is een beker echter niet nodig. We nodigen alle kinderen uit om zo “deftig” mogelijk gekleed te komen.

Wij verzoeken u dringend om de kinderen niet eerder dan 17.15 uur naar school te sturen of te brengen. I.v.m. de drukke voorbereidingen gaat de schooldeur niet eerder open! 

Kerstproost

Voordat u uw kind(eren) weer op kunt halen bij de groep(en) willen we namens ons team graag samen met u proosten op de komende feestdagen en het nieuwe kalenderjaar. Om 18.30 uur hopen we u hiervoor op het plein te verwelkomen. Om 18.45 uur proosten we dan met elkaar waarna om 19.00 uur de schooldeuren open gaan en u uw zoon/dochter op kunt halen. Denkt u dan ook aan het weer mee naar huis nemen van meegebrachte schalen, pannen, warmhoudplaatjes, etc.?

Ouderhulp                                      

Door de inhoud en opzet van onze kerstmaaltijd is het mogelijk om alle ouders en kinderen bij de maaltijd te betrekken. Wat is deze opzet?                                                                                                

-Het is de bedoeling dat u voor de klas(sen) van uw kind(eren) 10 à 15 dezelfde hapjes maakt en deze mee naar school neemt wanneer u uw kind(eren) voor de Kerstmaaltijd komt brengen. Wilt u zich wat betreft uw bijdrage a.u.b. houden aan dit aantal kinderengenoemde hapjes? Het is zonde om hetgeen teveel is weg te moeten gooien. U kunt bij de leerkracht van uw zoon/dochter kenbaar maken wanneer het u om financiële redenen niet lukt om een bijdrage te leveren. 

-Het eten moet bij de klas afgegeven worden. Zorg er voor dat uw naam onder op de schaal of het bord staat! U krijgt de schaal of het bord direct na de maaltijd weer mee terug naar huis.

-Voor de ouders die nog geen ideeën hebben geven we nog wat tips. U kunt bijvoorbeeld denken aan: fruitsalade, bowl, worstjes in bladerdeeg, kleine pizzaatjes, gevulde eieren of tomaatjes, balletjes gehakt, kleine quiches, etc. U merkt het al, er zijn genoeg mogelijkheden te bedenken. Wellicht kunt u dit samen met uw zoon/dochter op woensdagmiddag voorbereiden. Doordat iedereen hier aan meedoet ontstaat er per klas een zeer gevarieerd buffet met voor elk wat wils.

-Om te voorkomen dat bepaalde gerechtjes erg vaak gekozen worden willen we u vragen uw bijdrage op de leerlingenlijst, die vanaf maandag 12 december bij de deur van elke klas hangt, in te vullen. Hierop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor desserts. Wilt u dit maken, wees er dan op tijd bij. Wij vragen u om geen desserts meer in te vullen als daar geen beschikbare plekken meer voor zijn!

We rekenen op gevarieerde, verrassende maaltijden en bedanken u bij voorbaat voor uw gewaardeerde hulp!

Vakantie

Voor alle duidelijkheid melden we u dat de Kerstvakantie donderdag 22 december om 14.45 uur start. Vrijdag 23 december is een vrije dag!

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en namens het team wens ik u alvast hele fijne feestdagen toe en hoop ik dat we elkaar weer veilig terug zien op 9 januari 2023!

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast